Al het nieuws

Onderhandelingen Nedmag vastgelopen - het woord is aan de leden

Op 21 juni jl. stond een volgende ronde van onderhandelingen tussen jullie werkgever en de vakbonden gepland. Helaas is dit overleg vastgelopen. In deze nieuwsbrief vind je een uitnodiging voor een ledenvergadering waarin wordt gestemd over het bod.

Het is niet gelukt om eruit te komen met jullie werkgever deze keer, sterker nog: het werd een eindbod. Een eindbod betekent zoveel als dat de werkgever niet bereid is om verder te onderhandelen met de werknemers en dus doen ze een een laatste bod. In de bijlage van deze mail treffen jullie de tekst van het eindbod.

Komende maandag organiseren CNV Vakmensen en FNV een ledenvergadering. Tijdens deze vergadering mogen de leden stemmen over het eindbod. 

Gezamenlijke ledenvergadering CNV Vakmensen & FNV 
Maandag 27 juni om 13.30 uur en 15.15 uur
Locatie: bedrijfskantine

Het oordeel van de vakbonden

Dat wij in een eindbod-situatie zijn beland is wat de vakbonden betreft erg jammer. Vooral omdat de beide vakorganisaties alles hebben geprobeerd om jullie werkgever te bewegen, maar kennelijk was er geen echte wil om eruit te komen met elkaar. Hoewel de beide vakbonden een iets ander voorstel hadden omtrent het loon (APC+€ 100 bij FNV en € 200 bij CNV Vakmensen) wilden wij beiden wel gaan voor een optie waarbij we centen in combinatie met procenten afspreken.

Dat principe is voor CNV Vakmensen en ook FNV belangrijk, omdat we ons realiseren dat de totale inflatie dit jaar niet voor iedereen volledig gecompenseerd kan worden in de loonvraag. Door te kiezen voor centen in plaats van procenten, kunnen we ervoor zorgen dat degenen die het hardst worden geraakt door de historisch hoge inflatie op een een evenwichtige manier worden gecompenseerd. Het maakt namelijk nogal uit of je 3% ontvangt over een bedrag van € 2.600,-  of over een bedrag van € 3.800,-.  Het maakt daarnaast ook uit of je een tankpas hebt op kosten van de zaak of dat je de eigen portemonnee moet trekken om de tank te vullen. 

Dat maakte de ruimte vrij om van alles af te spreken met elkaar.  Wat er uit moest komen was duidelijk voor onze leden van beide bonden: Een goede en duidelijke loonsverhoging, liefst in centen en niet in procenten!

Ondanks onze inzet en die van de kaderleden liep het toch mis. De werkgever bood een percentage met een éenmalige verhoging. In 1e instantie werd er aan ons gevraagd om met een 2-jarige cao akkoord te gaan. Men bood als opening tweemaal:  3,1% met daar bovenop 650 Euro éénmalig in beide jaren. Een éénmalige (tweemalige eigenlijk, want het zou 2x betaald worden) die niet doortelt in de pensioenen, is veel minder waard dan structureel loon. Wij wilden daarnaast ook geen 2- jarige cao, want daarvoor was geen mandaat van de leden. Zeker gezien de hoge inflatie.

Uiteindelijk strandde jullie werkgever op een eindbod van 3,25% voor een éénjarige cao met 650 Euro éénmalig.

Wij hebben geprobeerd om dit nog om te zetten in 3,25% met STRUCTUREEL 50 Euro per maand erbij voor iedereen. Meetellend voor pensioen etc..  Dat deed veel meer recht aan jullie vraag: een goede loonsverhoging met daarbij ‘centen ipv procenten’. 

Wij hebben verder ook geen bereidheid gevonden bij de werkgever om kwalitatieve afspraken te maken over vitaliteit, duurzame inzetbaarheid of de regeling eerder stoppen met werken. Dit draagt extra bij aan onze negatieve beoordeling van het eindbod zoals het er nu ligt. Het voldoet niet aan de verwachtingen die de leden vooraf hebben uitgesproken én doet ook geen recht aan de oprechte en terechte zorgen van collega's die zich geconfronteerd zien met haast onbetaalbare energierekeningen, boodschappen en benzinekosten. 

Zorg dat je bij de vergadering bent!

Tijdens de ledenvergadering zullen de vakbonden een toelichting geven op het proces, de inhoud van het eindbod en over het vervolg. Wat kunnen en willen we hier als vakbond tegenover zetten? Graag ga ik daarover het gesprek met jullie aan. Ik

Mede namens CNV Vakmensen kaderlid Gert-Jan Bakker     

Anthony Williams
Bestuurder CNV Vakmensen 
0618711343
a.williams@cnvvakmensen.nl                                                                

Downloads