onderhandeling cao Apollo draait uit op een eindbod !

Afgelopen woensdag hebben we voor de derde maal met de directie aan tafel gezeten voor de nieuwe cao. Helaas zijn we tot de conclusie gekomen dat Apollo Tyres niet bereid is om jullie koopkracht te compenseren. 

We hebben onze eisen behoorlijk bijgesteld, een aantal voorstellen hebben wij ook laten vallen. We waren met onze delegatie bereid om akkoord te gaan met een structurele loonstijging van €300 per maand voor iedereen (dus centen in plaats van procenten, dit bedrag staat gelijk aan een loonstijging van 10% in het maximum van schaal E), met de voorwaarde dat het bedrag van de loonstijging ook in de hogere schalen minimaal 6% moet zijn.

Apollo is niet verder gekomen dan een structurele loonstijging van 6% voor de werknemers die vallen onder de cao, 5% voor de werknemers vallend onder Miho en een eenmalige vergoeding van € 1000 voor alle werknemers (part time naar rato). Dit voorstel van Apollo ligt ver onder ons mandaat en was voor onze delegatie niet acceptabel. Dit is niet eens de helft van de inflatie sinds oktober 2022.

De inflatie kun je niet eenmalig repareren!
Volgens Apollo gaat het de laatste tijd met de inflatie de goede kant op. Inflatie is op dit moment 8% en daarmee lager dan 14% van oktober 2022. Maar wij weten net zo goed als jullie dat de prijzen in het afgelopen jaar enorm zijn gestegen en dat de boodschappen in de supermarkt, energie, ziektekostenverzekering en overige uitgaven NIET goedkoper zijn geworden.  Als we jullie koopkracht willen behouden dan kunnen we het voorstel van Apollo niet accepteren. De loonstijging moet hoger zijn en volledig structureel. Inflatie is tenslotte ook niet eenmalig.

Hoe nu verder ?
Nu de onderhandelingen zijn vastgelopen heeft Apollo besloten om een eindbod uit te brengen dat wij binnenkort aan jullie ter stemming zullen voorleggen.
Wij vinden deze gang van zaken erg jammer. Apollo vindt dat jullie arbeidsvoorwaarden goed zijn en dat jullie best offers kunnen brengen. Dat is bij de vorige cao-onderhandelingen door Apollo gezegd en dat zeggen ze nu weer.

Zodra we het eindbod op papier krijgen zullen we dit aan jullie voorleggen. ONS ADVIES IS OM TEGEN TE STEMMEN.

namens de cao delegatie FNV en CNV

Voor vragen of opmerkingen, neem gerust contact op!

Ellen Jonker
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 50 52 10 57
E e.jonker@cnvvakmensen.nl

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error