Nieuwsbrief NAM

De afgelopen periode hebben de bij NAM betrokken vakbonden en kaderleden op verschillende momenten en manieren met elkaar gesproken. Uit de overleggen zijn een aantal acties voortgekomen. In deze nieuwsbrief praten we je bij.

Te weinig  betaald loon tijdens verlof of te laag betaalde uren
Tijdens een verlofdag moet je net zoveel loon ontvangen (incl. bonus en toeslagen) als dat je tijdens een werkdag ontvangt. Helaas gebeurt dit bij NAM niet altijd helemaal correct. We weten bijvoorbeeld dat de zeetoeslag niet is doorberekend en hebben NAM gevraagd om hier alsnog toe over te gaan. Mocht hier geen bereidheid toe zijn dan zullen wij de nabetaling alsnog vorderen over de afgelopen 5 jaar. Dit doen we namens de leden, maar om er zeker van te zijn dat we niemand missen willen we je verzoeken of we dit uit jouw naam mogen doen.

Ook over de correcte betaling van overuren zullen we eventueel een vordering uitschrijven, ook hierin wordt soms een te laag tarief gehandhaafd.

Stuur daarom een mail naar: a.williams@cnvvakmensen.nl waarbij je aangeeft in aanmerking te willen komen voor de nabetaling.

 

Koopkrachtreparatie bovencao-ers bij NAM
Voor de cao-ers hebben we een tegemoetkoming kunnen afspreken voor de gestegen inflatie en hogere kosten door een algemene cao-verhoging afgelopen jaar. Voor de boven- cao-ers nog niet en daarom starten we hiervoor een petitie.

Hierbij het verzoek om bijgaande brief met petitie te verspreiden onder je collega’s en natuurlijk ook zelf te tekenen zodat we voor iedereen bij NAM een goede afspraak kunnen maken.

Afspraken over verkoop
Enige tijd geleden hebben we aan jullie input gevraagd wat jullie belangrijk vinden bij de verkoop van een onderdeel van NAM wat we zouden moeten afspreken. Jullie inbreng hebben onze kaderleden meegenomen in de gesprekken met NAM en zodra er afspraken worden gemaakt met de koper gaan we na of onze wensen voldoende zijn ingewilligd. Nog even ter herinnering wat we als inzet hebben meegegeven:

Uitgangspunt is behoud van werkgelegenheid. Bij overname/verkoop zouden de arbeidsvoorwaarden minimaal gelijk moeten zijn zoals die gelden voor NAM en ook de continuïteit van operaties zal ook gewaarborgd moeten zijn.

Dus moeten er afspraken gemaakt worden over:

  • Werkgarantie
  • Vangnet bij faillissement verglijkbaar met LOR
  • Pensioen, bonus, merit, jubileum
  • Overgang arbeidsvoorwaarden
  • Afkoop van voorwaarden die bij koper niet te regelen zijn
  • Bodem van cao
  • Hardheidsclausule
  • Zodra koper bekend is aanvullende afspraken maken

Om  te toetsen of jullie inbreng voldoende is meegenomen in de afspraken organiseren we te zijner tijd uiteraard ledenvergaderingen om jullie hierover te bevragen en uiteindelijk te stemmen.

 

 

Downloads