Al het nieuws

MSD staakt onderhandelingen voor een nieuwe cao

Gisteren heeft jullie werkgever MSD de onderhandelingen voor een nieuwe cao met CNV Vakmensen en FNV gestaakt. Enigszins verbaasd stonden we binnen 10 minuten weer buiten. MSD wil alleen nog verder praten met NMP over een nieuwe cao. In deze nieuwsbrief informeer ik jullie over de stand van zaken.

Op 23 september jongstleden zijn we gestart met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Eind dit jaar loopt de huidige cao namelijk af. Gisteren zouden we de vijfde onderhandelingsronde in gaan, maar zover is het niet gekomen. Nog voordat de inhoudelijke gesprekken begonnen, heeft MSD de bestuurders van CNV Vakmensen en FNV verzocht om de zaal te verlaten. Reden hiervoor was dat wij op basis van de gesprekken en de argumentatie niet bereid waren om onze laatste voorstel te wijzigen. Blijkbaar is dit voor jullie werkgever voldoende aanleiding om niet meer verder te praten met ons.

Struikelblok
Grootste struikelblok in de onderhandelingen is de hoogte van het percentage voor de merit matrix en de invoering van een Generatiepactregeling. Het laatste voorstel van MSD is om het percentage voor de merit matrix vast te stellen op 2,5%, terwijl wij 3,5% vragen.
In de huidige cao hebben we een afspraak met MSD gemaakt om gezamenlijk een studie te doen naar een Generatiepactregeling. Deze gezamenlijke studie heeft nooit plaatsgevonden. MSD heeft eenzijdig een voorstel gedaan voor een Generatiepactregeling, die wat ons betreft veel te mager is. Daarbij stelt MSD ook de voorwaarde dat als er een Generatiepactregeling wordt ingevoerd, het dagvenster verruimd dient te worden.

Einde onderhandelingen
De kunst bij cao-onderhandelingen is om gezamenlijk te onderzoeken hoe we tot een resultaat kunnen komen waar partijen achter kunnen staan. In een vooroverleg met FNV heb ik samen met de collega-bestuurder van FNV vastgesteld, dat er nog aanknopingspunten op tafel lagen om mogelijk toch nog tot een resultaat te komen met MSD over een nieuwe cao. MSD zag dit echter anders. Zij eiste van ons dat wij onze inzet toch moesten aanpassen, anders wenste zij niet meer met ons verder te praten. Een vreemde gang van zaken. Nu wij op dit moment vooralsnog geen aanleiding zagen om onze inzet te wijzigen, heeft MSD vervolgens de onderhandelingen met ons gestaakt. MSD praat nu alleen nog verder met NMP, een kleine vakbond die alleen actief is binnen MSD.

Hoe nu verder
Nu wij vastgesteld hebben dat MSD niet meer met ons verder te willen praten over een cao, zullen wij een eindvoorstel naar jullie werkgever toesturen. Vervolgens gaan we volgende week met de kaderleden in overleg over de vervolgstappen. Wij sluiten niet uit dat we mogelijk ook acties zullen gaan voeren bij MSD. Zover is het echter nog niet. Maar de komende tijd zal ik jullie hier verder over informeren.

Robert Wonnink,
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 86 42 65
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl