MSD heeft een eindbod gedaan. Breng jij ook je stem uit?

MSD heeft deze week een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. Op veel punten kwam de werkgever ons tegemoet op onze voorstellen, bijvoorbeeld als het gaat om een ruimere reiskosten- en thuiswerkvergoeding en aanvullend geboorteverlof. Maar over de loonsverhoging konden we het uiteindelijk niet eens worden. Daarom geen akkoord, maar een eindbod van de werkgever. Jij mag het nu zeggen: is dit voldoende of wijs je het af?

KLIK HIER om jouw stem uit te brengen!

De onderhandelingen zijn op zichzelf constructief en in een goede sfeer verlopen. Maar het heeft dus helaas niet geleid tot een akkoord. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vind je het volledige eindbod van de werkgever. Het gaat om een tweejarige cao, van 1 januari 2023 tot 1 januari 2025.

Welke loonsverhoging biedt MSD?

Wij hebben als CNV ingezet op een structurele loonsverhoging van minimaal 5% voor iedereen. Het eindbod van MSD voldoet daar niet aan, tenminste niet voor iedereen.

De werkgever biedt in de merit namelijk 5,4% voor 2023 en 5,4% voor 2024. Dat betekent dat voor werknemers in het derde tertiel en verder omgerekend sprake is van een loonsverhoging van 3,8% per jaar. De werknemers met langste dienstverbanden gaan er dus procentueel minder op vooruit. Voor ons was dit de belangrijkste reden om geen cao-akkoord te sluiten.

Daarnaast biedt MSD tijdens de looptijd van de cao 2 keer een eenmalige uitkering van € 1.000.

Andere belangrijke punten uit het cao-eindbod

Tijdens de onderhandelingen hebben we natuurlijk over veel meer gesproken dan alleen over loon. Op een aantal belangrijke punten is MSD ons tegemoetgekomen. In de bijlage kun je daar meer over lezen. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Verruiming vergoeding woon-werkverkeer én de kilometers
  • Verruiming thuiswerkvergoeding
  • Verhoging pensioenpremie voor rekening werkgever
  • Verdere implementatie levensfasenbeleid (echter geen 80-90-100-regeling)
  • Verhoging consignatievergoeding
  • Aanvullend geboorteverlof
  • Regeling vervroegd uittreden (RVU) voor medewerkers in ploegendienst  

Jij kunt nu stemmen: wat vind je ervan?

Onze leden hebben altijd het laatste woord. Laat je stem niet verloren gaan, dus geef uiterlijk 10 december je mening!

KLIK HIER om jouw stem uit te brengen!

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij op. Of stel je vragen en reageer via onze cao-pagina.

Rémy Biesmans
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 28 33 42 84
E: r.biesmans@cnvvakmensen.nl
 

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error