Medewerkersbijeenkomst ICL Fertilizers 26 maart 2024

Afgelopen dinsdag 26 maart zijn wij samen met de collega’s van de FNV langs geweest in de kantine van ICL om te praten over de cao- en pensioenvoorstellen voor de onderhandelingen over jouw arbeidsvoorwaarden die binnenkort van start gaan.

We hebben zorgvuldig geluisterd naar jou en je collega's. Met de waardevolle input van de bijeenkomst hebben we een voorstellenbrief opgesteld, die je als bijlage bij deze nieuwsbrief kunt vinden.

Hier zijn alvast enkele van de voorgestelde punten:

Loon
De inflatie is nog steeds aan de hoge kant. Het leven is er in het afgelopen jaar niet goedkoper op geworden. De koopkracht van mensen is nog steeds een zorg. Daarom zullen wij als loon het volgende eisen: 6,5% loonstijging in combinatie met een vast bedrag van 100 euro bruto per maand.

Vitaliteit
Het CNV vindt het belangrijk om werknemers gezond aan het werk te houden. Om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers aan het einde van hun loopbaan te vergroten, stellen wij daarom voor om deze groep medewerkers de mogelijkheid te geven om minder te gaan werken met behoud van pensioenopbouw en een deel van het inkomen: het vitaliteitspact (80-90-100 regeling).

Pensioen
Huidige medewerkers
Wij stellen voor dat voor de medewerkers die nu bij ICL werken en van de huidige regeling gebruik maken in hun pensioen niets verandert. Voor deze groep blijft de situatie zoals die nu al is. Dat betekent dat de werknemer 0% zelf bijdraagt, dat de bestaande indexatieregeling doorloopt en het nabestaande pensioen voorlopig blijft zoals afgesproken.

Nieuwe medewerkers
Vanwege de nieuwe wet toekomst pensioen moet er uiterlijk in 2027 zaken veranderen voor het pensioen. Wij stellen voor dat hierbij gezocht wordt naar een gelijkwaardige regeling als voor het huidige personeel. Het kan niet zo zijn dat we ongelijkheid gaan maken tussen collega’s op de werkvloer. Iedereen heeft op zijn oude dag een goed pensioen nodig. Waar nodig halen we hiervoor expertise van externe pensioenadviseurs om de kwaliteit van een voorstel in te schatten.

Vervolg
Op 19 april aanstaande staat de eerste ronde van de onderhandelingen gepland. Het punt betreffende pensioenen zal, zoals eerder aangekondigd, worden meegenomen tijdens de Cao-onderhandelingen. Alptekin Akdogan (bestuurder) en Marc Tak (kaderlid) zullen namens het CNV aanschuiven. We zijn ook nog op zoek naar (kader)leden die betrokken willen worden bij dit proces en mogelijk in de toekomst deel willen nemen aan de onderhandelingen. Als je interesse hebt, neem dan contact op met Alptekin via telefoon of e-mail.

Downloads