Loonsverhoging cao Shell maart 2023

Lees hieronder meer informatie over de algemene loonsverhoging van 1 maart 2023 en het kaderledenoverleg.

In de laatst afgesproken cao is opgenomen dat voor de algemene loonsverhoging van maart 2023 de gemiddelde contractloonstijging van 2022 sector Chemie het uitgangspunt is, met een minimum van 4%. Dit gemiddelde over 2022 is uitgekomen op 3,87%. Dat betekent dat er per 1 maart 2023 een algemene loonsverhoging geldt van 4% op de schalen en individuele salarissen. De mensen die onder de overgangsregeling vallen zullen vanuit Shell ook apart worden geïnformeerd.  

op 16 februari 2023 (10.00-11.30) komt de kadergroep van CNV bij elkaar. Mocht je interesse hebben om eens aan deze teams-vergadering deel te nemen, stuur dan een reactie op deze mail. Je bent van harte welkom!

Bij vragen, neem gerust contact met mij op. 

Johann Honders
j.honders@cnvvakmensen.nl