Ledenvergaderingen cao Albemarle

Zoals jullie weten zijn de onderhandelingen over jouw nieuwe cao van start gegaan. De voorstellen zijn tussen de werkgever en de bonden uitgewisseld en hebben inmiddels de verdieping opgezocht. Tijdens deze onderhandelingen hebben wij de werkgever een aantal vragen gesteld en om extra informatie gevraagd.

Voor ons bleven een aantal zaken nog te onduidelijk en er werd niet voldoende inhoudelijk op gereageerd. Helaas hebben wij daarom moeten constateren dat na meerdere verzoeken tot meer informatie, wij helaas nog geen helderheid en een volledig overzicht hebben van een totaalpakket. 

Dit zorgde ervoor dat de onderhandelingen gelijk op scherp zijn gezet. Wij stellen de vragen om meer inzicht te krijgen in waarom de werkgever een bepaald voorstel doet. Als we die duidelijkheid niet krijgen is het voor ons heel lastig om een goede keuze te maken. We hebben de werkgever dan ook zeer duidelijk gemaakt dat de wijze waarop we nu het gesprek met elkaar voeren er voor zorgt dat het een ontzettend stroef proces kan gaan worden.

We werkgever is nu aan zet! Krijgen we alsnog de gevraagde informatie of kiest de werkgever ervoor om het proces moeizaam te laten verlopen. We gaan het de volgende keer meemaken. De volgende onderhandelingen zijn op 24 november aanstaande.

Om je alvast wat meer inzicht te geven, delen we hierbij de voorstellen van de werkgever. Let op; we zitten nog midden in de gesprekken. Het kan dus zijn dat er gaandeweg nog dingen wijzigen.

Ledenvergaderingen
Graag praten wij je over de stand van zaken bij. Tijdens deze ledenbijeenkomsten heb je ook de mogelijkheid vragen te stellen of je mening te geven. Uiteraard heb je dan ook de gelegenheid om met je collega’s van de gedachten te wisselen. Deze ledenvergaderingen vinden plaats op:
maandag 28 november 13:00 uur - 14:00 uur     locatie: opleidingslokaal GOC
maandag 28 november 15:00 uur - 16:00 uur     locatie: opleidingslokaal GOC
Digitaal aansluiten kan ook via deze link.

Graag tot dan!

Mede namens de kaderleden, 
Pieter Schreuder en Jose Ziers,

Chantal van Binsbergen (tijdelijke waarnemer van Munire Manisa)
Bestuurder CNV Vakmensen
E. C.vanbinsbergen@cnvvakmensen.nl
T. +31 6 36 51 74 37


Downloads