Ledenraadplegingen cao BMI: heb jij ideeën voor de nieuwe cao?

In juni 2023 zijn jullie unaniem akkoord gegaan met een nieuwe gezamenlijk cao BMI (samenvoeging Monier en Icopal). Deze cao is afgelopen op 31 december 2023. Hoog tijd dus om met de cao voor 2024 aan de slag te gaan. Tevens willen we graag het sociaal plan verlengen. Hiervoor willen we ledenraadplegingen beleggen met jullie op 15 februari 2024.

Ledenraadplegingen: data en tijdstippen

Op 15 februari 2024 beleggen we bij de BMI locatie Groningen een tweetal gezamenlijke ledenvergaderingen van CNV en FNV:
  • om 12.45 uur en
  • om 14.15 uur.

Locatie: de gespreksruimte bovenin het kantoor op de 2e verdieping. Graag aanmelden bij Klaas Banga. 

Voor de leden van CNV en FNV die werkzaam zijn op de locaties Susteren, Tegelen, Woerden en Montfoort houden we op 15 februari een digitale edenraadpleging via Teams om 19.30 uur.
Krijg je de nieuwsbrief per post omdat we geen e-mailadres van jou hebben, dan vind je de link in de nieuwsbrief op deze cao-pagina: www.cnvvakmensen.nl/industrie/chemie-en-energie/cao-icopal/ 

Je kunt met deze link via Teams deelnemen op 15 februari.

Wat wil jij in je nieuwe cao?

Graag hoor ik tijdens de ledenraadpleging wat jij belangrijk vindt voor de nieuwe cao. Zo hoor ik graag je idee over de hoogte van een loonsverhoging, maar ook over andere arbeidsvoorwaarden. Mocht je niet in de gelegenheid zijn erbij te zijn, maar heb je wel voorstellen voor de cao geef deze dan door aan de kaderleden (Klaas Banga of Jacques Beerens) of geef ze per email aan mij door. 
Onze inzet wordt mede bepaald door ons arbeidsvoorwaardenbeleid 2024, verwachte economische ontwikkelingen in 2024, gemaakte (loon)afspraken in der vorige cao én wijzingen en vernieuwingen die de leden voorstellen. Op basis hiervan maak ik een voorstellenbrief in samenwerking met de kadergroep.

De belangrijkste accenten van het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV voor 2024 zijn:

  • stevige loonsverhoging (tussen 4 en 10%);
  • fatsoenlijke flex;
  • regie over je loopbaan;
  • balans tussen werk en privé;
  • bijdrage aan een betere wereld.

Cao-pagina

Op de cao-pagina kun jij ook ideeën indienen en je kunt je collega's, ook al zijn zij (nog) geen lid, vragen dit ook te doen of te stemmen op een idee van jou. Ga naar de cao-pagina en sla deze op. Tijdens het hele cao-traject kun jij hier vragen stellen en ook reageren! 

Data cao-overleg volgen

Op 13 februari 2023 hebben we een periodiek overleg met jullie werkgever en zullen we ook data afspreken voor de komende cao-onderhandelingen. Zodra deze bekend zijn, zullen we date met jullie delen. Al onze nieuwsbrieven tref je aan op de cao-pagina waar je mee kunt praten, en vragen kan stellen. Ga naar de cao-pagina www.cnvvakmensen.nl/industrie/chemie-en-energie/cao-icopal/ 

Martin van Eerde, bestuurder CNV Vakmensen
M +31 6 8191 9564 / m.vaneerde@cnvvakmensen.nl