ledenraadpleging onderhandelingsresultaat Teijin Aramid

Het is goed gebruik het resultaat van de onderhandelingen voor te leggen aan de opdrachtgevers ; en dat zijn jullie, de leden! 

We houden een digitale ledenbijeenkomst op woensdag 22 maart aanstaande van 14.30 uur tot 15.30 uur, waarin we het onderhandelingsresultaat dat je kunt teruglezen in de bijlage bij deze mail zullen toelichten en je daarover vragen kunt stellen. 
De bijeenkomst zal plaats vinden via teams, je kunt deelnemen door op de volgende onderstaande link te klikken. Je hoeft om deel te nemen niets te installeren en het kan zelfs via je telefoon. 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 393 718 751 590
Passcode: DxRxDu

Mocht je nu NIET in de gelegenheid zijn mee te praten of aan te sluiten: wil je dan bericht sturen? En vermeld daarbij ook of je het met het resultaat, deze CAO met een looptijd van 1 jaar, eens of niet eens bent.

Nog even een reminder met betrekking tot je vit budget!

Er kwamen vragen binnen bij ons over het vit. budget. Wat is de uiterste datum dat het huidige budget nog gedeclareerd kan worden? De reactie van TA was als volgt. 

Dat is 31 maart 2023, ervan uitgaande dat de cao 2023 wordt goedgekeurd door de leden. Er wordt door collega’s al volop op geanticipeerd op deze datum. Vanochtend lagen er ineens aanvragen voor besteding V-budget bij de servicedesk. Per 1 april 2023 wordt dan maandelijks gestopt met de inhouding van de ANW-hiaat-premie. Dat is een kleine aanpassing in de systemen. In april worden het selfservicesysteem van het V-budget omgebouwd en klaargemaakt voor het G-budget (dat ook werkt met declaraties). Per 1 mei wordt daar dan EUR 1500 aan toegevoegd.

Maak je collega lid want veel leden betekent een goede cao

Een vakbond kan geen boodschappen voor je doen, je auto voltanken of je energierekening betalen. We kunnen wél een goede cao voor je afsluiten. De belangrijkste taak van vakbonden is het maken van afspraken over werk en inkomen namens de leden. Maar die goede cao komt er niet zomaar. Zonder leden is het moeilijk om goede afspraken te maken. Met elk nieuw CNV-lid worden we sterker en kunnen we meer druk uitoefenen op de werkgever. Wil jij een loonsverhoging die in verhouding staat met de stijgende prijzen?

Heb je vragen of opmerkingen laat het dan weten aan onderstaande collega's of stuur me een whatsappbericht of mail. 

Hartelijke groet en tot woensdag,
mede namens de kaderleden en de onderhandelingsdelegatie, 


Jan Medendorp, lid onderhandelingsdelegatie
Harm Henk Veldsema, lid onderhandelingsdelegatie
Hank Oomkes, onderhandelaar CNV Vakmensen.nl

m: h.oomkes@cnvvakmensen.nl | t: 06 5160 2057 | i: www.cnvvakmensen.nl/lidwordenDownloads