Ledenbijeenkomsten voor mensen in de wachtdienst van Sitech

In de laatste cao is afgesproken dat er aanvullende afspraken komen over de wachtdienstregeling. Uitgangspunt daarbij is dat de beloning meer gekoppeld wordt aan de feitelijke oproep. Sitech heeft daarvoor 300 duizend euro extra beschikbaar gesteld. Een werkgroep bestaande uit werkgevers, werknemers en vakbonden is in het leven geroepen om te bepalen hoe dat geld verdeeld wordt. We willen de mensen die wachtdienst hebben hierover bijpraten in twee bijeenkomsten.

Na moeizame overleggen, heeft Sitech afgelopen week een voorstel gepresenteerd aan de werknemers die werkzaam zijn in de wachtdienst. Dit voorstel wordt niet door hele werkgroep gedragen wordt.

Voorstel Sitech
Sitech wil de volgende afspraak maken: Iedereen die wachtdiensten loopt, krijgt eenmalig 500 euro bruto. Daarnaast krijgt de medewerker per oproep 75 euro. Medewerkers die ongepland wachtdienst hebben omdat ze bijvoorbeeld een collega moeten vervangen wegens ziekte, krijgen daarnaast door de week een vergoeding van 50 euro per dag en in het weekend 125 euro per dag.

Verschil van inzicht
De partijen verschillen onder andere van mening over de invulling van de afspraken die zijn gemaakt in de protocolafspraken. Daarin staat het volgende:

Wijziging wachtdienstregeling
Partijen zijn overeengekomen om de regeling zodanig aan te passen dat er een herverdeling plaatsvindt en de beloning meer gekoppeld wordt aan de feitelijke oproep tijdens wachtdienst. Onder deze voorwaarde is Sitech bereid om aanvullend € 300.000 ter beschikking te stellen voor een betere beloning van de wachtdienst. Partijen zullen gezamenlijk onderzoeken en afspraken maken hoe dit het best gerealiseerd kan worden. Streefdatum voor invoering van de aangepaste regeling is uiterlijk 1 januari 2024. De studiegroep zal daarom zo snel als mogelijk na definitieve vaststelling van het onderhandelingsresultaat paritair benoemd worden.

Bijeenkomsten voor leden in de wachtdienst
In onze ogen voldoet het voorstel niet aan de gemaakte afspraken. Graag willen we met de medewerkers die wachtdienst hebben hierover in gesprek. Dat willen we doen tijdens twee ontmoetingen: een fysieke en een digitale.

De fysieke bijeenkomst zal plaatsvinden op:
Datum: vrijdag 5 april
Tijdstip: 15.30 uur
Locatie: Maaslandcentrum, Burg. Maenenstraat 45, 6181 EA Elsloo

De digitale meeting zal plaatsvinden op:
Datum: vrijdag 5 april
Tijdstip: 12 uur.

Om aan de vergadering deel te nemen, klik hier.

Aan het einde van de beide bijeenkomsten zullen we ook je stem vragen uit te brengen over het voorstel dat Sitech op tafel heeft gelegd.

We hopen je hiermee voldoende te hebben ingelicht en hopen je tijdens een van deze bijeenkomsten welkom te mogen heten. 
Heb je nog vragen of opmerkingen? Laat het dan weten. Dat kan per mail of via jouw cao pagina.

Mede namens de kaderleden Matty Ristenpatt en Roel Pieters.

Ed Leunissen
Bestuurder CNV 
M: 06-29023284
E: e.leunissen@cnv.nl