Al het nieuws

Laat je stem horen over het verbeterde eindbod Apollo Tyres BV

Afgelopen donderdag ontvingen wij het verbeterd eindbod van jullie werkgever. Wij hebben dit eindbod besproken met de kaderleden en leggen dit in deze nieuwsbrief aan jullie voor.

Voorgeschiedenis
De cao-onderhandelingen lopen inmiddels vanaf het voorjaar. In die tijd is er veel gebeurd. Tijdens de eerste onderhandelingsrondes wilde de werkgever geen loonsverhoging toekennen en geen Sociaal Plan afsluiten na afloop van het huidige Sociaal Plan. Inmiddels is er veel veranderd. Van beide kanten is er gekeken hoe we tot elkaar kunnen komen. Hoe er voor medewerkers zekerheid kan worden geboden in deze onrustige periode. Daarbij waren voor ons een aantal punten van groot belang.

Wat was ook alweer onze inzet?
Wij wilden graag een fatsoenlijke loonsverhoging, die wel iets lager mocht zijn, mits gecombineerd met een goed Sociaal Plan. Voor ons was dat een Sociaal Plan voor iedereen, dat qua hoogte aansluiting had met het vorige Sociaal Plan, met een looptijd van 5 jaar.

Verloop onderhandelingen
Praten over een gematigd Sociaal Plan bleek mogelijk, mits de werkgarantie werd ingeleverd. Dit overleg bleek niet te leiden tot een acceptabel resultaat. In de personeelsbijeenkomsten bleek ook dat inleveren van de werkgarantie alleen zou kunnen als daar een goed sociaal plan tegenover stond.

Daarna hebben we het gesprek met de werkgever vervolgd over een Sociaal Plan voor de medewerkers die niet onder de werkgarantie vallen, waarbij de werkgarantie voor de overige medewerkers zou blijven bestaan. Voor ons was een belangrijke voorwaarde dat dit Sociaal Plan voor 5 jaar wordt afgesloten, zodat Apollo daarmee zou aangeven ook na afloop van de werkgarantie een toekomst te zien voor de fabriek in Enschede. De werkgever wil echter geen afspraak maken die verder strekt dan de werkgarantie om zo geen onderscheid te maken tussen de verschillende werknemers. We hebben veel gesproken over de voorwaarden voor de loonsverhoging en welke effecten dit heeft op medewerkers. In eerste instantie maakte het ziekteverzuim deel uit van deze voorwaarden. Wij vonden dit geen goed idee waarna dit uit de KPI’s is gehaald.

Verbeterd eindbod
De werkgever wil graag de cao op korte termijn afsluiten. We zien echter dat het verbeterde eindbod met name ten aanzien van de duur van het Sociaal Plan nog niet voldoet aan de eisen waarmee jullie ons op pad hebben gestuurd. We vragen je dan ook om je stem uit te brengen en daarmee aan te geven of je het eindbod wel of niet accepteert. Als blijkt dat een meerderheid van jullie zich nog niet kan vinden in het eindbod, dan zullen we jullie oproepen tot het voeren van actie om daarmee een beter resultaat te bereiken.

Klik hier om je stem uit te brengen tot uiterlijk 6 december 2021 op het verbeterde eindbod

Voor de leden die deze nieuwsbrief per post ontvangen kunnen stemmen via de website: https://www.cnvvakmensen.nl/industrie/chemie-en-energie/cao-apollo-vredestein/
Deze nieuwsbrief staat op deze site en via bovenstaande link kan je je stem uitbrengen.

Wat was de inzet van de werkgever Wat was ons voorstel Wat hebben we bereikt Waarom is dit voor ons geen akkoord ?

0% structurele loonsverhoging, incidentele

Prestatiebeloning afhankelijk van bedrijfsresultaat en ziekteverzuim
Een fatsoenlijke loonsverhoging in combinatie met een goed Sociaal Plan

2% per 1 april 2021

2% per 1 april 2022

(datum onder voorwaarden, maar wel structureel en het ziekte-verzuim maakt daar geen deel meer van uit)

Wij vinden dit loonbod laag tov het beperkte Sociaal Plan
Geen Sociaal Plan Een Sociaal Plan voor iedereen, dat qua hoogte aansluit bij het vorige Sociaal Plan, met een looptijd van 5 jaar Een Sociaal Plan voor de medewerkers die niet onder de werkgarantie vallen, met een looptijd tot 31 maart 2025, met een beëindigingsvergoeding ter hoogte van 0,7 van het oude Sociaal Plan (basis kantonrechtersformule) Wij zijn het niet eens met de geboden looptijd
RVU, twee jaar voor pensionering, 1700 euro per maand. Medewerkers ploegendienst A tot I RVU, gebruik maken van fiscale vrijstelling. RVU, twee jaar voor AOW, 1847 euro per maand, Medewerkers schaal A – I productie gerelateerde functies  
  Paasuitkering maakt deel uit van de cao Paasuitkering maakt deel uit van de cao  
Wat zijn de hoofdpunten uit het verbeterde eindbod?
  • Looptijd: een twee-jarige cao van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2023.
  • Salaris: 2% per 1 april 2021, 2% per 1 april 2022 bij het behalen van het bedrijfsresultaat of per 1 juli 2022 als het bedrijfsresultaat niet wordt gehaald.
  • RVU: vanaf 2 jaar voor AOW-leeftijd, komt iedereen van schaal A-I in een direct productie gerelateerde functie, in aanmerking om eerder te stoppen met werken. Per jaar wordt 50% van de mogelijke deelnemers toegelaten tot de regeling. Deze regeling is geldig tot 31 maart 2023. Het uitkeringsbedrag per maand is 1847 bruto op basis van fulltime.
  • Sociaal Plan: geldig tot 31 maart 2025, ontslagvergoeding kantonrechtersformule factor 0,7, outplacement/opleiding en juridische kosten.
  • Overige punten zoals al eerder aangegeven.

Toelichting op het verbeterde eindbod
In de bijlagen kun je alles teruglezen, zoals we dit van de werkgever hebben ontvangen. Uiteraard komen we opnieuw naar de kantine om het een en ander toe te lichten.

We informeren jullie zo spoedig mogelijk over de datum en tijden.

Namens de werknemersdelegatie,
Jan van ’t Verlaat en Bert Ribberink
Ellen Jonker, bestuurder CNV Vakmensen

Downloads