Al het nieuws

Eindbod cao Zeeland Refinery

In dit nieuwsbericht is het eindbod van Zeeland Refinery opgenomen voor de cao 2021. Aankomende woensdag 25 mei zijn er ledenvergaderingen. In de bijlage vind je het stemformulier wat je op de ledenvergadering in kan leveren of naar mij toe kan mailen.

Nieuw eindbod

In de achterliggende periode hebben wij jullie werkgever op de hoogte gebracht van de uitslag van de stemming. Daarna is het een tijd stil geweest. Reden hiervoor was dat het op korte termijn niet lukte om bij elkaar te komen. Informeel is er wel met elkaar gesproken en naar aanleiding van deze gesprekken heeft Zeeland Refinery een eindbod gedaan.

Verhoging eenmalige uitkering

De wijziging die Zeeland Refinery in dit eindbod bij jullie neerlegt is om het resultaat van de vorige onderhandelingen over te nemen met een aanpassing in de eenmalige uitkering. Deze zou worden betaald aan medewerkers die op of boven de gele lijn van dienstmededeling 19 gepositioneerd zijn. Deze eenmalige uitkering verhoogt Zeeland Refinery in het eindbod van € 500,- naar € 1000,-. De andere punten uit het vorige onderhandelingsresultaat blijven overeind.

Tijdens de laatste ledenvergadering hebben jullie ons de opdracht meegegeven om dienstmededeling 19 te repareren in het loongebouw, bijvoorbeeld door iedereen extra periodiek(en) te geven. Dit was voor Zeeland Refinery geen optie. Daarom wordt dit eindbod aan jullie voorgelegd.

Op dit moment spelen er diverse onderwerpen die van invloed zijn op het arbeidsvoorwaardenpakket binnen Zeeland Refinery. De inflatie is torenhoog, het werven van personeel is ondanks de verhoogde aanvangssalarissen nog steeds een uitdaging en de oorlog in Oekraïne geeft een onzeker toekomstscenario op de langere termijn voor Zeeland Refinery. Wij begrijpen dat de inhoud van het eindbod door dienstmededeling 19 niet voldoet aan jullie wensen. Wel zeggen we dat de inhoud van dit eindbod gezien moet worden in het licht van 2021. Aangezien de looptijd van dit eindbod ‘maar’ een jaar is, zullen we op korte termijn (na de zomervakantie) opnieuw het overleg aan moeten gaan. Wij verwachten dat dit overleg lastig gaat worden gezien bovenstaande ontwikkelingen in 2022 en hebben jullie input daarbij hard nodig. Daarom zien wij dit eindbod als het maximaal haalbare voor de cao 2021.

Stemmen

Het woord is nu aan jullie. Op woensdag 25 mei 2022 wordt er een ledenvergadering voor leden van FNV en CNV georganiseerd om het eindbod met jullie te bespreken.

Datum:               Woensdag 25 mei

Tijd:                    13.30 en 16.00

Locatie:              Hotel Arneville Middelburg, Buitenruststraat 22, 4337 EH

Stemmen is mogelijk door het formulier uit de bijlage voor woensdag 25 mei 16.30 bij je vakbondsbestuurder in te leveren of per mail toe te sturen. Wij nodigen jullie daarom van harte uit om bij één van deze vergaderingen aanwezig te zijn!

Je kunt ook reageren onder deze nieuwsbrief.

Namens de onderhandelingsdelegatie,

Johann Honders                                        Egbert Schellenberg

Bestuurder CNV Vakmensen                     Bestuurder FNV Procesindustrie             

E. J.honders@cnvvakmensen.nl                E. egbert.schellenberg@fnv.nl
M. 06 30 20 51 36                                     M. 06 51 25 67 70

 

 

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error