Een nieuw eindbod Zeeland Refinery

Zoals jullie weten hebben we afgelopen donderdagmiddag een ‘laatste kans actie’ gehouden en in de achterliggende dagen veiligheidsoverleg gevoerd. Op 12 februari 2024 is er door jullie werkgever een hernieuwd eindbod gedaan. Na overleg met de kaderleden en actiecomité leggen wij het hernieuwde eindbod aan jullie voor.

De wijziging

De lonen worden met 5,5% per 1 oktober 2023 verhoogd. Daarnaast worden de lonen met 0,7% per 1 april 2024 verhoogd. De éémalige uitkering en de verhoging van de ziektekosten zijn vervallen en opgenomen in de structurele loonsverhoging. Ook is het voorstel over de ORBA door werkgever ingetrokken.

Wat vinden wij als vakbonden

De opdracht vanuit de ledenvergaderingen was dat de structurele loonsverhoging te laag was, en de éénmalige uitkering niet voldeed. Daarom heeft Zeeland Refinery onderzocht of er een gewijzigd eindbod mogelijk was. Ook om uit de impasse te komen heeft jullie werkgever dus een hernieuwd eindbod (zie bijlage) gedaan. We zien dat het hernieuwde bod nog steeds achterblijft bij onze looneisen. Een belangrijk punt is dat het een hogere structurele loonsverhoging is die uiteindelijk doorwerkt in de pensioenopbouw, vakantietoeslag, ploegentoeslag etc. Dit in tegenstelling tot een eenmalige uitkering en verhoging ziektekosten. Dit hernieuwde eindbod leggen wij daarom aan jullie ter stemming voor en dit bod is voor jullie werkgever het maximaal haalbare.

Het woord is nu opnieuw aan jullie

In dit geval zijn er twee scenario’s:

  • Jullie, onze leden werkzaam bij Zeeland Refinery, gaan in meerderheid (50 +1) akkoord met het hernieuwd eindbod en daarmee hebben jullie dan een cao.
  • Jullie, onze leden werkzaam bij Zeeland Refinery, gaan NIET akkoord met het hernieuwd eindbod en daarmee geven jullie opnieuw aan dat jullie willen staken.

Niets doen is geen optie, want dan heb jullie geen cao. Wij houden jullie op de hoogte van de uitslag van de stemming.

Op woensdag 14 februari 2024 worden er  ledenvergaderingen voor leden van FNV en CNV georganiseerd om het eindbod met jullie te bespreken. (let op de gewijzigde locatie!)

Datum:               Woensdag 14 februari 2024
Tijd:                     13.30 en 16.00 uur
Locatie:               Kantine Zeeland Refinery

Stemmen is op de ledenvergadering mogelijk. Als je niet aanwezig kan zijn, kan je het stemformulier in de bijlage invullen en per mail sturen naar je vakbondsbestuurder. Doe dit vóór woensdag 14 februari 16.00 uur!

Wij nodigen jullie daarom van harte uit om bij één van deze vergaderingen aanwezig te zijn!

De cao online

Je kunt het hele cao-traject online volgen. Reageer of stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject. Cao pagina Zeeland Refinery

Namens de onderhandelingsdelegatie en het actiecomité.

Johann Honders                                            
Bestuurder CNV Vakmensen 
M: +31 6 3020 5136
j.honders@cnvvakmensen.nl                              

Downloads