CAO-overleg BP Rotterdam Refinery: een eindbod

Op donderdag 15 sept. 2022 is er een laatste overleg geweest over de cao voor BP RR. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een eindbod van BP RR voor een cao met een looptijd van 12 maanden.

Eindbod

Afgelopen donderdag bleek de finale ronde over de cao BP RR. Er stonden nog een aantal punten over en uiteindelijk heeft de directie er voor gekozen om een eindbod te doen omdat BP niet volledig aan onze eisen tegemoet kon komen.
Op hoofdlijnen komt het eindbod neer op een cao-looptijd van 1 jaar met een structurele loonsverhoging van 5% per 1 april 2022 en een éénmalige uitkering van €4000 bruto uit te betalen in de maand na goedkeuring van de vakbondsleden. De Share Match niet nu, maar komt terug op de volgende cao-tafel.
De overwerktoeslagen worden verhoogd voor de ploegendienst, hierdoor wordt de ploegentoeslag voortaan meegenomen in de toeslag. De bodem voor de consignatie toeslag gaat ook omhoog en wel naar €300, hierdoor ontstaat een positief effect voor werknemers die nog onderin het loongebouw zitten.
Er zullen werkgroepen gevormd worden om alle signalen uit de luistersessies en de input tijdens het cao overleg nader te bespreken en vast te stellen welke acties hierop ondernomen moeten worden.
Zie voor de uitwerking de bij deze nieuwsbrief opgenomen protocol cao-bod waarin het eindbod in zijn geheel is verwoord.

Ledenvergaderingen

Wij zullen op maandag 3 oktober twee ledenvergaderingen organiseren, om 13.00 uur en om 19.30 uur. Zodra de locatie bekend is krijgen jullie een definitieve uitnodiging.

Stemming

CNV-leden kunnen digitaal stemmen. Bij de definitieve uitnodiging voor de ledenvergaderingen zal ook de mogelijkheid om te kunnen stemmen worden uitgelegd en opgestart.

Bijlagen

Bij deze nieuwsbrief tref je ook die van de FNV en BP aan.
Ook is het definitieve protocol van het cao-eindbod toegevoegd.

Mede namens de collega’s Johann Honders (CNV) en Egbert Schellenberg (FNV)
vriendelijke groet
Jaap Bosma
j.bosma@cnvvakmensen.nl
06 51602030

Downloads