Al het nieuws

Cao Linde Gas

Linde Gas is uitonderhandeld en werkt toe naar eindbod.

Gat in onderhandelingen over nieuwe Linde Gas cao te groot om te overbruggen
Op 23 november spraken we voor een achtste keer met jullie werkgever over de nieuwe cao. Linde haalde één van de voorstellen van tafel maar wilde vervolgens niet verder bewegen. Hierop hebben de bonden aangegeven dat er dan maar één ding op zit. Namelijk: een eindbod neer leggen. Linde heeft om een paar dagen gevraagd om een en ander op papier te zetten. Zodra wij dit ontvangen hebben, zullen we dit uiteraard met jullie delen. 

Beweging Linde 
Linde trapte het overleg af door het voorstel FUWA en MAX in te trekken. Een veelbelovend begin maar daar bleef het dan ook bij. Linde wil geen RVU regeling voor iedereen zonder dat mensen daar eerst iets voor inleveren. Op loon biedt Linde per 1 juni 2021 1,55% en per 1 januari 2022 0,5%. De inflatie was per oktober 3,4%. Met dit bod lever je dus koopkracht in. Ook wil Linde pertinent geen algemeen sociaal plan voor alle werknemers afspreken, iets wat heel belangrijk is voor onze leden. Tenslotte is Linde niet bereid om de aparte versoberingsvoorstellen voor Homecare los te laten. Het totaal pakket ligt dus nog heel ver af van wat de bonden willen.

Linde wil niet verder gaan 
Op onze reactie, waarbij we een aantal handreikingen deden, wilde Linde geen tegenbod meer doen. De directie gaf gek genoeg zelf wel aan ‘nog wel ruimte te hebben om te bewegen’ maar koos ervoor om dit niet te doen. Jullie directie vond dat de bonden eerst maar grote stappen moesten maken. Wij hebben hierop gezegd dit niet van plan te zijn. Het mandaat dat de leden ons hebben gegeven is immers: het maken van fatsoenlijke afspraken voor iedereen, zowel op loon als op onze kwalitatieve agenda, zonder dat daar verslechteringen inzitten. 

Eindbod 
Wij hebben Linde dan maar gevraagd om na acht keer praten kleur te bekennen en een best en ultiem bod neer te leggen dat we bij onze leden in stemming kunnen brengen. Jullie werkgever heeft enige tijd nodig om alles netjes op papier te zetten. Die tijd gunnen we ze natuurlijk. Zodra eeen en ander bekend is komen we uiteraard bij je terug.

Samen sterk 
CNV Vakmensen en FNV zijn goed vertegenwoordigd onder de werknemers bij Linde Gas en Homecare. De tijd is aangebroken dat wij jullie vragen om stelling in te nemen en te zorgen dat we samen sterk staan voor fatsoenlijke afspraken. Bespreek de situatie met elkaar en overleg onderling wat jullie willen. Heb je collega’s die nog geen lid zijn, maar wel een fatsoenlijke cao willen? Dan is nu het moment om hem of haar in te schrijven als nieuw lid. 
Ook zoeken we nog versterking van onze CNV kadergroep door leden die actief mee willen praten/denken  (momenteel via Teams) over hun arbeidsvoorwaardenontwikkeling. Heb jij interesse? Mail dan naar : a.huizinga@cnvvakmensen.nl

Geld pakken als vakbondslid 
In de cao is afgesproken dat je je betaalde vakbondscontributie fiscaal vriendelijk kunt verrekenen en dat je een netto vergoeding van € 140,-- ontvangt bij het verrekeningsverzoek. Je krijgt dus geld toe als lid. Vergeet dit niet te doen. Vanaf half augustus is het bewijs van contributiebetaling te downloaden door in te loggen op  Mijn CNV via deze link
Krijg je deze brief op je huisadres ga dan naar https://www.cnvvakmensen.nl/mijncnv/

Fred Massier, Frans Hesselberth, Bert van Laarschot, Carlo Leenheers, John Buurman, Inan Bozkir, Arjan Huizinga en Iris van der Veen, kaderleden, vakbondsbestuurders FNV Procesindustrie en kaderlid en vakbondsbestuurder CNV Vakmensen.

Arjan Huizinga
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 60 20 32
a.huizinga@cnvvakmensen.nl