Al het nieuws

Cao Abbott – CNV leden akkoord

Op 18 mei om twaalf uur sloten de stembussen bij CNV Vakmensen en FNV. De uitslag is bij beiden bonden hetzelfde. Een meerderheid van de leden stemde in met het onderhandelingsresultaat, maar de opmerkingen waren bijzonder kritisch. Er is dus geen sprake van een juichend resultaat, maar de cao komt wel tot stand. In het voorjaar zal er onderhandeld worden over de loonsverhoging van 2023.

Uitslag CNV Vakmensen

Bij CNV Vakmensen heeft ruim 70% van de leden voor de nieuwe cao gestemd. 

De tegenstemmers vroegen wij wat er beter zou moeten worden aan dit resultaat om ook op hun goedkeuring te kunnen rekenen. Daar waren de leden bijzonder duidelijk in: de
loonsverhoging is voor hen te laag. Leden stellen dat Abbott in het algemeen en EPD in het bijzonder een uitstekend jaar heeft gedraaid en men verwacht daarin mee te
mogen delen. Bovendien drukt de inflatie duidelijk zwaar op collega’s en verwacht men ook daar een grotere betrokkenheid van Abbott met haar eigen werknemers. Daarnaast waren er onder meer opmerkingen over de magere Bedrijfs-AOW en over de arbeidsvoorwaardelijke ongelijkheid tussen oude en nieuwe werknemers.

Het is overigens niet zo dat alleen tegenstemmers deze kritiek hebben geuit. Veel voorstemmers hebben per e-mail laten weten dat ze nu nog voor stemmen omdat de inflatie
van 2021 2,7% was, maar dat ze wel verwachten dat in april 2023 de inflatie van 2022 gecompenseerd wordt.

Druk op voorjaar 2023 aanzienlijk

En daarmee is de druk dus niet van de ketel, maar alleen verschoven van dit moment naar het voorjaar van 2023. Iets dat vakbonden al verwacht hadden en al aan Abbott hebben
meegegeven: Zorg voor een fatsoenlijk budget Abbott, want mensen accepteren straks geen halve maatregelen. Ook niet als het bedrijfsresultaat volgend jaar wat tegenvalt, want daar waar werknemers nu niet structureel meedelen in de goede resultaten, delen ze straks ook niet mee in mindere bedrijfsprestaties.

Maak je collega's lid!

Herhaalde oproep: sluit je collega's hier aan bij de vakbond
En omdat de druk in 2023 groter zal zijn -en zal moeten zijn- herhalen we nog maar eens onze oproep: sluit je collega’s aan bij een van beide vakbonden. Collega’s lid maken is geen zieltjeswinnen, maar bouwen aan je eigen arbeidsvoorwaarden. Dat doe je niet pas als het misloopt, doe het NU, zodat je straks sterk staat.

Erik Maas
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen regio Noord Holland
e.maas@cnvvakmensen.nl 

Rick Pellis
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen regio Overijssel
r.pellis@cnvvakmensen.nl 

Dave Reinhard
Kaderlid CNV Vakmensen 

Marian ter Horst- van Amstel
Kaderlid CNV Vakmensen