BP RR en bonden in beweging

BP communiceert indirect een aangepast voorstel. Bonden zoeken telefonisch contact en worden uitgenodigd voor een overleg op vrijdag 2 december 2022

Het verhaal van BP

De bonden hebben gehoord dat er een hoge delegatie vanuit Londen in Rotterdam is gekomen. Er is in een soort van ‘Townhall’ met de medewerkers gesproken. Daar is kenbaar gemaakt wat BP bedoeld heeft met de vakbonden te bespreken. Met andere woorden, er is duidelijkheid gegeven over wat het aangepast cao-bod vanuit de kant van BP zou worden gedaan als de vakbonden maar op de uitnodiging om te komen praten waren ingegaan.

Uitnodiging

Er zijn meerdere informele gesprekken geweest die telkens op niets uitliepen. Informele gesprekken gebruik je om te verkennen waar de ruimte ligt en waar de andere partij aan denkt. Niet om te onderhandelen, maar om te puzzelen naar oplossingen. Dat is twee keer gebeurd. In die gesprekken hebben wij als onderhandelaars duidelijk gemaakt dat er een ultimatum ligt waarin duidelijk is aangegeven wat de eisen van de BP-werknemers, jullie eisen dus, zijn. De derde keer zou er meer mandaat zijn. Wij hebben aangedrongen om van te voren meer duidelijkheid over dat mandaat te krijgen. Dan kunnen we beoordelen of het de moeite waard is om te komen. Dat kregen we helaas niet. Dus was het voor ons een logisch besluit om niet te komen.

In beweging

Er is beweging. BP heeft dus via een omweg gecommuniceerd en daarin duidelijkheid gegeven wat hun nieuwe mandaat is. In dat mandaat komt BP voor wat betreft het eerste jaar tegemoet aan het ultimatum van CNV Vakmensen FNV. Er is beweging. Met de vakbondskaderleden hebben we alles op een rijtje gezet. Het (nieuwe) indirecte voorstel van BP als resultaat van de vakbondsacties is voor de bonden een reden om ook in beweging te komen.

Vrijdag-overleg

De beweging leidt tot een ‘belletje’ en het belletje leidt tot een overleg tussen BP en de onderhandelingsdelegatie van de vakbonden. Vrijdagochtend 2 december komen we bij elkaar om verder te praten over het nieuwe mandaat en aanvullende voorstellen. Vrijdagavond kun je n.a.v. het overleg meer info verwachten. Meer info over de onderhandelingen, de mogelijkheid tot stemmen en hoe verder in de vakbondsactie. Tot dan geen wijzigingen.

Samen sterk

Als je alles op je laat inwerken dan hebben de vakbondsacties dus succes gehad. Complimenten aan jullie allemaal. Volhardend, respectvol en met grote zorgvuldigheid voor equipment en veiligheid! Met grote betrokkenheid, collegialiteit en professionaliteit! Samen sterk resulteert in succes.

Online cao-traject

Het hele cao-traject is online te volgen en iedereen kan daar ook vragen stellen of reageren.  Ga naar de cao-pagina >> 

Mede namens de kaderleden CNV Vakmensen
Jaap Bosma, bestuurder CNV Vakmensen
06 5160 2030 / j.bosma@cnvvakmensen.nl

Heb jij een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error