Al het nieuws

Basell Benelux cao 2021, kom naar de ledenvergadering en stem over jouw cao!

Op 17 november heeft er overleg plaats gevonden over de cao bij Basell Benelux. Dit heeft geresulteerd in een onderhandelingsresultaat.

Dit onderhandelingsresultaa willen wij aan jullie  voorleggen op
1 december 2021 in 2 ledenvergaderingen en wel om 13.00 uur en om 15.15 uur .
De vergaderingen vinden plaats in de Niervaert Molenvliet 7 te Klundert.

Het onderhandelingsresultaat is een cao met een looptijd van 1 jaar met een loonsverhoging op 1 april 2021 van 2.5%. Dit is met terugwerkende kracht en als je kijkt naar het inflatie niveau toen, onder de 1.5%, dan is dit ook te verdedigen. Pas de laatste 3 maanden loopt de inflatie op en dan zal vertaald moeten worden in de loonsverhoging op 1 april 2022 ofwel de volgende cao.

Er staat ook een RVU (Regeling Vervroegd Uitreden) in het resultaat en deze RVU is voor werknemers die minimaal 10 jaar in dienst zijn van Basell en geboren tussen 1 september 1954 en eind september 1961, zij krijgen de mogelijkheid om op vrijwillige basis eerder te stoppen met werken ( max 36 maanden voor AOW-gerechtigde leeftijd). De maandelijkse bruto uitkering is voor 2021 bruto € 1.847 per maand/€ 22.164 per jaar. Deze bedragen worden geïndexeerd met de systematiek van de overheid. Ook bij de RVU geldt dat er tijdig vervanging geregeld moet worden voor de vertrekkende werknemers om extra werkdruk te voorkomen.

Wij hadden graag ook een afspraak gezien over een generatiepact ofwel 80-90-100 maar daar wil Basell nu niet aan. Maar als je de leeftijdsopbouw bij Basell ziet dan zal na 2025 de groep 60 plussers snel gaan groeien en dan is beleid hierop bijna onvermijdelijk.

Er komt een mogelijkheid om tot 1680 uur aan spaarverlof op te bouwen. Dat is in de ploegendienst gelijk aan 1 jaar verlof.

Als laatste vragen wij aandacht voor de herverzekering van het 3de WW jaar bij SPAWW zoals wij die een paar jaar geleden overeengekomen zijn. Voor 1 april 2022 moeten wij laten weten of we die verlengen voor een periode van 5 jaar. De premie bedroeg bij aanvang 0.2% en is gestegen naar 0.4%. Het goede nieuws is dat de premie in 2022 weer daalt naar 0.2% en de verwachting is dat dit voorlopig zo blijft omdat de instroom in het 3de WW jaar beperkt blijft.

In de bijlage treffen jullie het volledige onderhandelingsresultaat aan.

Namens de onderhandelingsdelegatie,

Egbert Schellenberg                                                      Corina Hensen

FNV                                                                                CNV Vakmensen

 

Nog geen lid? Word lid en beslis mee over de cao.

Downloads