Arkema Vlissingen komt met eindbod nieuwe cao: kom stemmen

Afgelopen vrijdag hebben de bonden opnieuw met de directie van Arkema Vlissingen onderhandeld over de nieuwe cao. Wij hebben naar aanleiding van de ledenraadplegingen van vorige week aangegeven dat wij rekenen op een sterk verbeterd loonbod en afspraken over vermindering van de werkdruk. Het is helaas niet gelukt om tot overeenstemming te komen. De inhoud van het eindbod waar Arkema mee is gekomen lees je hieronder.

Inhoud van het eindbod

We noemen hieronder het voor jullie waarschijnlijk belangrijkste onderdeel: Het salaris. Het volledige eindbod tref je in de bijlage aan.

  • Een cao van 18 maanden, te weten ingaande per 1 juli 2022 en expirerend op 31 december 2023.
  • Werkgever zal de salarissen met terugwerkende kracht verhogen met 4% per 1 juli 2022, en met nog eens 5% per 1 januari 2023. Feitelijk zullen de salarissen dan per 1 januari 2023 met 9% verhoogd worden. Het gedeelte van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 zou via een eenmalige worden uitbetaald.

Let op: We hebben nog geen duidelijkheid over de details van het eindbod. Zo hebben we nog een interpretatieverschil met Arkema over welk bedrag dan precies als eenmalige zou worden uitgekeerd, en wat de exacte percentages zullen zijn. Wij hopen jullie daar donderdag meer duidelijkheid over te kunnen verschaffen.

Wat vroegen de bonden

Wij hadden de voorkeur uitgesproken voor een éénjarige cao, van 1 juli 2022 tot 1 juli 2023, uiteraard met daarbij een loonsverhoging die de hoge inflatiecijfers voldoende compenseert. Onze insteek was dat we hiermee op kortere termijn een vinger aan de pols kunnen houden over de werkdruk. Als zou blijken dat de werkdruk te hoog blijft, kunnen we daarover namelijk al op korte termijn nieuwe cao-afspraken maken. De werkgever wilde echter dus een cao met een looptijd tot eind 2023. Ook gaf de directie aan dat dit bod het uiterste was wat binnen de mogelijkheden lag.

Toelichting eindbod, stemming op 26 januari 14.00 en 16.00

Wij zullen op donderdag 26 januari het eindbod verder toelichten. Aansluitend is het aan de leden om hierover te stemmen. De toelichting en stemming zal plaatsvinden in de kantineruimte op twee momenten: om 14.00 en 16.00. Het is erg belangrijk dat jullie daar allemaal bij aanwezig zijn! Voor een eerlijke en representatieve stemming is het namelijk belangrijk dat zoveel mogelijk leden die aanwezig zijn, gestemd hebben.
Onthoud dat een stem tegen ook betekent dat er collectieve actie nodig is om een beter bod af te dwingen. Het gaat om een eindbod. Als de meerderheid vóór stemt, betekent dit dat er een nieuwe cao is conform het eindbod. Ken je collega’s die nog geen lid zijn? Zorg dan dat ze lid worden, en dan kunnen ze gelijk meestemmen. Ga voor het aanmelden van een nieuw lid naar cnv-ledenwerven.nl Graag tot ziens op 26 januari. 

Heb je vragen?

Voor vragen kun je je wenden tot één van de 2 onderstaande bestuurders. Wil je het hele cao-traject bekijken, ga dan naar de cao-pagina: Cao Arkema Vlissingen | CNV Vakmensen.

Hubert Koetsveld, bestuurder CNV Vakmensen: M 06 2886 6579 / h.koetsveld@cnvvakmensen.nl
Peter Vlaming, bestuurder CNV Vakmensen, M 06 5329 5256 / p.vlaming@cnvvakmensen.nl

Downloads