Stand van zaken cao ViskoTeepak

Op 4 maart hebben we met de directie om tafel gezeten om de voorstellen voor de nieuwe cao te bespreken.
De directie heeft de cijfers van afgelopen jaar toegelicht en de hoop uitgesproken komend jaar een beter jaar te draaien. Daar lijken de cijfers op te wijzen en ook de huidige drukte is daar een indicatie van.

We hebben de voorstellen voor een nieuwe cao besproken en qua Arbo-omstandigheden en middelen zitten we op dezelfde lijn. Qua ouderenregeling en loonsverhoging zijn we er nog niet uit daarom hebben we een vervolgafspraak staan op 21 maart.

We hebben de directie gevraagd om ons te steunen in onze pogingen een goede afspraak over een nieuw pensioenstelsel te maken. Helaas, de directie wil de verklaring niet tekenen en daarmee iedereen vrijaf geven op 18 maart op de landelijke actiedag voor een goed pensioenakkoord. Wel is de directie bereid om op minimale bezetting te draaien zodat zoveel mogelijk mensen naar Groningen kunnen komen, als men een vrije dag opneemt.

Geef je op voor de bus, via de uitnodiging die je per mail ontvangt/ontvangen hebt hiervoor.

Hoe meer mensen er zijn op 18 maart in Groningen, hoe groter de kans dat we ze in Den Haag zover krijgen onze wensen in te willigen. Het moment is nu!

We houden jullie op de hoogte!

Linda Slagter
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 37
E: l.slagter@cnvvakmensen.nl