9-4 Ledenvergadering over eindbod cao Visko Teepak

In deze nieuwsbrief kunnen jullie het eindbod vinden dat we van werkgever ontvangen hebben aan het eind van de tweede dag van de onderhandelingen voor jullie cao.
Het eindbod heeft een flink aantal zaken in zich welke we hebben besproken tijdens onze gezamenlijke ledenvergadering; daar zijn we blij mee.

We hebben het dan o.a. over de medische hulpmiddelen die betaald zullen worden, een ergonoom die weer langs zal komen, een generatiepact (dan wel aangepast naar 80-85-100, oftewel 80% werken, 85% betaald krijgen en pensioenopbouw welke 100% doorgaat), etc.

Waar we minder positief over zijn is het loonbod van 2%. Dat is lager dan hetgeen waarmee jullie ons op pad hebben gestuurd, oftewel lager dan het mandaat dat jullie ons hebben gegeven.
Werkgever heeft aangegeven dat er echt niet meer in zit en dat dit het is. Dit omdat Delfzijl België volgt. In Lommel hebben ze vorige maand 2% ontvangen.
We hebben uiteraard diverse alternatieven op tafel gelegd, zoals een aanvulling in een structurele prestatieafhankelijke beloning. Helaas gaat werkgever daar niet in mee.

Op 9 april a.s. om 14.00 uur houden we een ledenvergadering.
Dit om vragen te beantwoorden en om te stemmen over dit eindbod.

Komt allen!

Mede namens onze (kader)leden Tanja en Jakob en Joosje de Lang (FNV),

Linda Slagter
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 37
E: l.slagter@cnvvakmensen.nl

Downloads