Uitstel cao-onderhandelingen Sonneborn

Vorige week hebben de bonden CNV Vakmensen en het FNV gesproken met de directie van Sonneborn. We hebben besproken dat wij allen, door de coronacrisis, geen mogelijkheden zien om te onderhandelen voor een nieuwe cao.

Dit geeft vooral een knelpunt bij de gemaakte afspraak over de seniorendagen en de daarmee samenhangende studie naar duurzame inzetbaarheid.

Hierop volgend heeft Sonneborn na intern beraad het volgende aan jullie en ons mede gedeeld; 

  • Het uitgangspunt is om te komen tot een cao voor 1 oktober 2020;
  • De wijziging van de regeling voor de seniorendagen wordt niet toegepast tot 1 oktober 2020;
  • De loonsverhoging komt regulier aan bod tijdens de cao-onderhandelingen.

Reactie kaderleden en vakbonden
Onze kaderleden geven aan dat dit een reële route is gezien de huidige situatie. Daarnaast is men tevreden met de voorlopige oplossing voor de seniorendagen. Vanuit de vakbonden begrijpen wij de wijze waarop Sonneborn met de situatie omgaat en sluiten ons aan bij de mening van onze kaderleden.

Hoe verder en wat nu
Wij zullen zodra de mogelijkheid er weer is, onderhandelen met jullie werkgever en de studie duurzame inzetbaarheid hervatten. Daarbij zullen wij voor de loonsverhoging uitgaan van 1 juli 2020, de datum waarop de cao afliep. Wij wachten verder de ontwikkelingen en maatregelen af omtrent het coronavirus.

Vragen, opmerkingen andere zaken
Heb je vragen, opmerkingen of andere zaken, ga dan naar één van de kaderleden actief in jullie bedrijf. Leon, Alex of Robert zullen jullie vraag beantwoorden of zorgen dat wij worden geïnformeerd.

Soraya Faez
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 43 61 65
E: s.faez@cnvvakmensen.nl

Mede namens de kaderleden en bestuurders Mark Klunder en John van Dorland van FNV