Nieuw voorstel werkgever cao Sonneborn

We hebben een nieuw eindvoorstel van de werkgever ontvangen. Dit willen we graag neutraal-positief ter stemming aan jullie voorleggen tijdens een tweetal ledenvergaderingen. Wij zien jullie allen graag op 24 december in de BAS-Hal.

Resultaat
Het resultaat op loon is hetzelfde: 2,7% en kan als eindvoorstel gezien worden. De werkgever heeft het voorstel over de 16 instructieuren ingetrokken, daarom is dit resultaat iets beter.  Daarom zullen de vakbonden het neutraal-positief voorleggen. Het resultaat is als bijlage bijgevoegd. 

Ledenvergadering
De ledenvergaderingen zijn op Vrijdag 24 december 2021:

Vergadering 1             14:00-14:45

Vergadering 2             15:00-15:45

Locatie: BAS-Hal

We verwachten een grotere opkomst dan de vorige keer. Het is van groot belang dat zoveel mogelijk leden aanwezig zijn omdat er gestemd gaat worden over het voorstel van jullie werkgever. Als de meerderheid voor stemt is er een nieuwe cao. We hopen jullie daar allemaal te zien.

Met vriendelijke groet, mede namens jullie kaderleden Robert, Alex en Wouter.

 

Soraya Faez                                                                                          John van Dorland

Bestuurder CNV Vakmensen                                                                Bestuurder FNV

 

 

                                                                                

Downloads