Stemmen over onderhandelingsresultaat Sitech

Laat horen wat jij vindt van het onderhandelingsresultaat dat CNV Vakmensen en de andere bonden hebben afgesloten voor een nieuwe Sitech cao. Het resultaat tref je in de bijlage aan en tevens de presentatie zoals we die tijdens de digitale ledenvergadering hebben gegeven.

Loonsverhoging


De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 juli 2021 en loopt tot 1 juli 2023. Ook zijn de volgende loonsverhogingen afgesproken.

  • per 1 juli 2021 -> procentueel 1,25%
  • per 1 januari 2022 -> procentueel 0,75% plus nominaal € 100,- per maand
  • per 1 januari 2023 -> procentueel 1,25%
  • per 1 januari 2023 een eenmalige Beyond bonus ter hoogte van € 650,- bruto, onder de voorwaarde dat Beyond doorgang vindt.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over een bedrijfs-aow. Medewerkers kunnen 3 jaar voor hun pensioenleeftijd al met pensioen gaan. Daarvoor gelden wel enkele voorwaarden. Zo moet de medewerker afzien van uitkering bij pensionering. Dat is een maandloon.

Bedrijfs-aow


Verder zijn er voor nieuwe medewerkers afspraken gemaakt over de aanpassing van de verlofrechten, de afschaffing van de RAU en de bijdrage in het pensioen. Huidige medewerkers worden hiervoor gecompenseerd. Voor de precieze afspraken verwijs ik je naar de bijlagen.

Klik hier om meteen digitaal je stem uit te brengen.

Stemmen kan tot en met 21 december.

Cao traject volgen en reageren


Volg het hele cao-proces op de voet, stel je vraag of reageer op anderen

Ed Leunissen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 29 02 32 84
E: e.leunissen@cnvvakmensen.nl

Downloads