Sitech en vakbonden bereiken een cao-onderhandelingsresultaat

Een loonsverhoging van ruim 5 procent in de komende 2 jaar, een bedrijfs-AOW en een werkgelegenheidsgarantie voor de medewerkers de komende vijf jaar. Dat zijn CNV Vakmensen en de overige vakbonden met de directie van Sitech overeengekomen na 5 onderhandelingsronden voor een nieuwe cao. De bonden leggen dit onderhandelingsresultaat binnenkort met een neutraal advies voor aan hun leden.

Voor ons, CNV Vakmensen, was het vooral belangrijk dat jij en je collega's in de toekomst niet de dupe zouden worden van de veranderingen die bij Sitech gaan plaatsvinden. Sitech kondigde eerder aan op eigen benen te willen staan. Daarover ben je deze week door de directie ingelicht. 
Daarom is er op aandrang van de bonden, een werkgelegenheidsgarantie door de werkgever afgegeven. In de komende vijf jaar zullen daardoor geen collectieve ontslagen plaatsvinden.

Aanpassingen cao gecompenseerd

Om in de toekomst te kunnen concurreren met andere partijen was de wens van Sitech om de nieuwe cao voor nieuwe werknemers aan te passen. De huidige medewerkers mogen hier niets van merken.
Daarom is afgesproken dat de huidige medewerkers gecompenseerd worden voor aanpassingen in de cao. Hierdoor wordt de waarde van hun arbeidvoorwaarden op het moment van de overgang gegarandeerd. Daarover zijn harde afspraken gemaakt met de bonden.

Loonsverhoging

De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 juli 2021 en loopt tot 1 juli 2023.
Hierin zijn de volgende loonsverhogingen afgesproken:

- per 1 juli 2021 -> procentueel 1,25%
- per 1 januari 2022 -> procentueel 0,75% plus nominaal € 100,- per maand (gemiddeld 2,75%)
- per 1 januari 2023 -> procentueel 1,25%
- per 1 januari 2023 een eenmalige Beyond bonus ter hoogte van € 650,- bruto, onder de voorwaarde dat Beyond doorgang vindt.

Bedrijfs-AOW

Ook zijn er afspraken gemaakt over de Invoering van een bedrijfs-AOW per 01-07-2022. Daardoor kunnen medewerkers 3 jaar voor hun pensioen al stoppen met werken. Verder zijn er voor nieuwe medewerkers afspraken gemaakt over de aanpassing van de verlofrechten, de afschaffing van de RAU en de bijdrage in het pensioen. Huidige medewerkers worden hiervoor gecompenseerd.

Jullie beslissen

Momenteel worden de afspraken uitgewerkt. Daarna zal je door ons worden bijgepraat. Uiteindelijk hebben jij en de overige leden het laatste woord en mag je binnenkort stemmen over het onderhandelingsresultaat dat nu op tafel ligt. 

Namens Robert Wonnink, bestuurder CNV Vakmensen
en Roel Pieter, CNV Vakmensen Sitech

Ed Leunissen, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2902 3284 / e.leunissen@cnvvakmensen.nl