Sitech-cao een feit

De bestuurders van de vakbonden hebben de eindversie van de nieuwe cao getekend. Daarmee is de cao formeel rond. Uiteindelijk hebben alle vakbonden van hun leden het groene licht gekregen om met de nieuwe Sitech-cao in te stemmen.

Om te beginnen. Excuses voor het late tijdstip van deze nieuwsbrief. Door ziekte en vakantie ben ik niet in staat geweest om deze eerder te maken. De leden van CNV Vakmensen hebben in januari ingestemd met de nieuwe cao. Dat geldt ook voor de overige bonden. Alleen de leden van FNV hadden in eerste instantie de cao verworpen. Onder druk van alle vakbonden heeft Sitech daarom alsnog extra toezeggingen gedaan. Daarop hebben ook de leden van FNV zich alsnog uitgesproken voor de nieuwe cao. Alle medewerkers krijgen met terugwerkende kracht eenmalig 200 euro bruto. Dit berag is inmiddels uitgekeerd. Ook is het aantal dagen dat mensen moeten inleveren om gebruik te maken van de bedrijfs-aow verlaagd van 10 naar 5 dagen per jaar. Daarover zijn jullie door jullie werkgever op de hoogte gebracht.

CAO-teksten

Daarna zijn de vakbonden en Sitech in de weer geweest om de nieuwe afspraken vast te leggen in nieuwe cao teksten. Door Corona en drukke agenda's is dat proces flink vertraagd. De laatste teksten zijn nu aangepast en de bestuurders kunnen de cao tekenen. Overigens zijn de loonsverhogingen en andere afspraken inmiddels al ingevoerd.

Wat was ook nog afgesproken?

De nieuwe CAO gaat met terugwerkende kracht in op 1 juli 2021 en loopt tot 1 juli 2023.

Loonsverhogingen

  • per 1 juli 2021 -> procentueel 1,25%
  • per 1 januari 2022 -> procentueel 0,75% plus nominaal € 100,- per maand
  • per 1 januari 2023 -> procentueel 1,25%
  • per 1 januari 2023 een eenmalige Beyond bonus ter hoogte van € 650,- bruto, onder de voorwaarde dat Beyond doorgang vindt.
  • Een eenmalige uitkering van 200 euro bruto in december 2021 bij een full time dienstverband.  
  • De medewerkersbijdrage aan de bedrijfs-AOW is verlaagd van 10 naar 5 dagen per jaar.

Werkgelegenheidsgarantie

Daarnaast heeft de werkgever een werkgelegenheidsgarantie afgegeven. Dat wil zeggen dat bij Sitech in de komende 5 jaar geen collectieve ontslagen zullen plaatsvinden. Ook zijn er afspraken gemaakt over de Invoering van een bedrijfs-aow per 01-07-2022. Daardoor kunnen medewerkers 3 jaar voor hun pensioen al stoppen met werken. Verder zijn er voor nieuwe medewerkers afspraken gemaakt over de aanpassing van de verlofrechten, de afschaffing van de RAU en de bijdrage in het pensioen. Huidige medewerkers worden hiervoor gecompenseerd.

Namens CNV Vakmensen hebben bestuurder Robert Wonnink en voorzitter Piet Fortuyn de nieuwe CAO getekend. Nu het cao overleg officieel is afgesloten zal ondergetekende de rol van Robert Wonnink overnemen als bestuurder Sitech.

Samen sterk

Langs deze weg doen we ook een oproep aan jullie om collega’s, die niet georganiseerd zijn, te vragen lid te worden van CNV Vakmensen. Hoe meer CNV-leden, hoe meer kracht we hebben binnen het bedrijf.
Mocht er een potentieel lid vragen hebben of met ons over de voordelen willen spreken, dan zijn we daar graag toe bereid. Op verzoek zullen we hem thuis of op de werkplek bezoeken. Uitnodigingen om uitleg te geven bij jullie op de werklocatie (bijvoorbeeld tijdens de pauze) aanvaarden we ook graag. Kijk ook op onze website https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden voor meer informatie.
Jouw voordelen om lid te worden:
* Invloed op je arbeidsvoorwaarden
* CNV juristen voor hulp bij arbeidsconflicten
* Hulp bij je belastingaangifte
* CNV Gezinsrechtshulp
* Check arbeidsovereenkomst en loonstrook
* Persoonlijk advies op al jouw vragen over werk en inkomen

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen, neem dan contact op met bestuurder Ed Leunissen.
Mede namens Roel Pieters, kaderlid CNV Vakmensen Sitech

Robert Wonnink, bestuurder CNV Vakmensen
en Ed Leunissen, bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 2902 3284
E: e.leunissen@cnvvakmensen.nl