Al het nieuws

Uitnodiging ledenraadpleging Sabic LBV

Eindelijk onderhandelingsresultaat nieuwe CAO, leden kunnen stemmen!

Onderhandelen via een online verbinding is sowieso een moeilijke opgave, indien een werkgever dan bijna niet wilt bewegen steven je af op een onmogelijke opgave. De laatste bijeenkomst was dan ook face to face en dat resulteerde in het onderhandelingsresultaat dat we jullie nu eindelijk kunnen presenteren.

De eerste stappen voor een bedrijfs-AOW zijn gezet. Dat is positief want de ervaring leert dat dat vaker een moeilijk onderhandelingspunt is. Onderdeel van de regeling is dat ook een eigen bedrage van werknemers wordt verwacht. Uiteindelijk hebben we deze eigen bijdrage op maximaal 1,5 maandsalaris kunnen houden. De bijdrage kan nog kleiner worden en is onder andere afhankelijk van hoeveel de subsidie van overheidswege zal bedragen. SABIC zal info-sessies gaan organiseren.

Met betrekking tot de ODO-dagen is afgesproken dat extra compensatie gegeven wordt als jullie op de 3de, 4e, 5e ODO-dag niet voor instructie maar voor productie worden ingezet. De norm bezetting moet eind 2023 op orde zijn. Daarna wordt opnieuw overlegd wat er met de ODO-dagen gaat gebeuren.

De loonsverhoging is een mix van structurele verhogingen in de vorm van procenten en bedragen geworden. Sabic wou niet meer dan 4% structureel voor een 2-jarige cao op tafel leggen. Deze mix afspraak is gunstig voor de lagere loonschalen.

Er komt een gezamenlijke ledenraadpleging, deze vindt plaats:

  • Maandag 14 juni
  • Eerste bijeenkomst 13.00-14.15 tweede bijeenkomst 15.15-16.30
  • Zalencentrum Maasland te Elsloo

In verband met de coronamaatregelen zit er een maximum van 50 personen aan elke sessie.

Aanmelden kan via de volgende link. KLIK HIER. Bij aanmelding s.v.p. je naam, vakbond, email en telefoonnummer doorgeven vóór vrijdag 11 juni. Zo nodig plaatsen we je op een reservelijst en plannen eventueel een aanvullende bijeenkomst. 

Vergeet je mondkapje niet mee te nemen!

In de bijlage vind je de gemaakte afspraken. Tot zover deze toelichting, als je wilt stemmen, meld je dan aan en kom op 14 juni naar de ledenvergaderingen. Tot ziens!
 
Peter Vlaming
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5329 5256
E. p.vlaming@cnvvakmensen.nl

Downloads