Al het nieuws

Uitnodiging ledenvergadering NGT

Eind september loopt de huidige cao af en daarom is het tijd om over de nieuwe cao om tafel te gaan.

Graag willen we met jullie bespreken hoe de nieuwe cao er uit zou moeten zien. Daarom organiseren we een ledenvergadering (gezamenlijk met het FNV) waar we jullie voor willen uitnodigen.

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn maar wel goede ideeën of suggesties hebben, stuur die dan van te voren naar s.debruine@cnvvakmensen.nl dan nemen we ze mee tijdens de vergadering.

Jullie bepalen onze inzet bij NGT, hopelijk daarom tot ziens op onze ledenvergadering op donderdag 23 september as.:

We beginnen om 16.30 uur (inloop vanaf 16.15 uur)

LOCATIE:
DORPSHUIS ’T BOMMELHOES
(Oudedijksterweg 22, Uithuizermeeden)
Graag aanmelden bij onze kaderleden, Els en Peter.

Met vriendelijke groet, 

Sijtze de Bruine

Bestuurder CNV Vakmensen