Al het nieuws

Stem over het onderhandelingsresultaat NGT

Op 22 november hebben wij met jullie directie een cao-onderhandelingsresultaat bereikt. We leggen dit resultaat graag positief aan jullie voor.

Loonsverhogingen

Het betreft een cao voor de periode 1 oktober 2021 tot 30 september 2023. De cao houdt onder andere jaarlijkse cao-verhogingen in van respectievelijk 2,5% en 3%.

Onderhandelingsresultaat in bijlage

Graag verwijs ik naar de bijlage bij deze nieuwsbrief waarin de tekst van het hele onderhandelingsresultaat is uitgewerkt.

Breng je stem uit

Een onderhandelingsresultaat leggen wij altijd aan onze leden voor. Leden mogen daarover beslissen. Daarom verzoeken we jullie ‘voor’ of ‘tegen’ dit resultaat te stemmen. Klik hier om meteen digitaal jouw stem uit te brengen. Stemmen kan uiterlijk 16 december 2021.

Mochten er vragen zijn dan hoor ik dat graag!  Of ga voor meer informatie naar onze website

Sijtze de Bruine, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5756 5090 / s.debruine@cnvvakmensen.nl

 

Downloads