Lyondell cao 2021 ronde 1

Het cao overleg bij Lyondell is gestart. Naast de gebruikelijke business update en toelichting op onze voorstellen is er nog niet veel gebeurd. Maar wat wel het vermelden waard is, is dat Lyondell heeft aangegeven de Regeling Vervroegd Uittreden uit het pensioenakkoord te willen toepassen.

Deze kan worden gebruikt door werknemers geboren tussen 1 september 1954 en eind september 1961. Of deze regeling in de toekomst verlengd wordt is nu nog niet duidelijk.

Lyondell ziet geen noodzaak de 960 spaarverlof uren regeling verder uit te breiden terwijl in het pensioenakkoord juist veel meer mogelijk is gemaakt.

De generatiepact regeling 80-90-100 wil Lyondell niet toepassen omdat uit de studie is gebleken dat de huidige bezetting dit niet toe laat. Het geeft teveel operationele problemen. Wij hebben aangegeven dat part-time werken dezelfde problemen geeft en dat wij niet begrijpen waarom Lyondell geen tijdstip aangeeft waarop men denkt dat het wel mogelijk zal zijn omdat de bezetting dan wel op orde is. Bijvoorbeeld in 2024.

Tevens heeft Lyondell aangegeven tijdens de looptijd een studie te willen uitvoeren naar opties voor een gedifferentieerde groei binnen de schalen. Nu krijgen werknemers altijd 2.5% als periodieke stap ongeacht het functioneren.

Veel meer is erop dit moment niet te melden. Het overleg wordt voortgezet op donderdag 28 oktober en ook is er nog een overleg afgesproken op donderdag 4 november.

 

Namens de onderhandelingsdelegatie,

Egbert Schellenberg                                                     Corina Hensen

FNV Procesindustrie                                                     CNV Vakmensen

Nog geen lid? Word lid en beslis mee over de cao.