Onderhandelingsresultaat cao / pensioenregeling Lucite

In het najaar hebben hadden de onderhandelingsdelegaties van de FNV en het CNV een paar keren online overleg gehad met jullie directie. Het doel was om een nieuwe cao af te sluiten, omdat de cao al enige tijd was geëxpireerd. Uiteindelijk is het doel bereikt.

De onderhandeling
Dit jaar was de pensioen ook onderdeel van de cao onderhandeling. De pensioenfonds (PGB) heeft Lucite geïnformeerd dat de pensioenpremies per 1-1-2021 gaan stijgen van 31.2% naar 36.1% en dat ze de komende jaren verder zullen stijgen. Dit is zowel voor Lucite als vakbonden een onverwachtse ontwikkelingen en een forse stijging voor zowel werknemers als voor werkgever. In 2024 komt een nieuwe pensioenstelsel als gevolg van de pensioenakkoord. Zowel de inzet van Lucite als van de bonden was om de periode tussen nu en de ingang van een nieuwe regeling, te overbruggen met een tijdelijke afspraak om te voorkomen dat de pensioenpremie verder stijgt. Hierbij hebben wij ook gebruik gemaakt van externe adviseurs.

We zijn over Pensioenen overeengekomen dat:

  • Voor 2021 de pensioenopbouw van 1,875 naar 1.75% gaat. Dit is voor 1 jaar. De regeling wordt verder niet structureel aangepast.
  • Met deze opbouw gaat de premie in 2021 van 31,2%  naar 33,2% . Dit is een stijging van 2%.
  • In 2021 zullen we een werkgroep instellen die de kosten van het pensioen en de opbrengsten voor de deelnemers gaat onderzoeken. Daarbij zullen opties worden verkend en keuzes worden gemaakt om toe te werken naar een pensioenregeling die voldoet aan de bedoelingen uit het Pensioenakkoord en past bij de beschikbare middelen van Lucite en de werknemer. De werkgroep rapporteert haar bevindingen uiterlijk oktober 2021 aan partijen.
Resultaat nieuwe CAO
  • De nieuwe cao gaat in op 1 mei 2020 en expirerende op 31 december 2021 (20 maanden).
  • Met ingang van 1 januari 2021 zullen de schaalsalarissen worden verhoogd met 2,2%.

Schriftelijke Stemming
Vanwege de snelheid verzoek ik jullie om per e-mail aan mij te regeren of je wel of niet kunt instemmen met dit bereikte resultaat.

Vragen, op- en/of aanmerkingen?
Schroom niet en neem contact met ons.

Tot slot wensen we je alle goeds in deze bijzondere tijd en alvast fijne feestdagen.

Mede namens vakbondsdelegatieleden Lex Bakelaar (FNV), en Willem Barendracht (CNV),

Met vriendelijke groet,
mede namens Nurettin Altundal, FNV,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen
t.orie@cnvvakmensen.nlDownloads