CNV: Co2-heffing nu even te heftig

Het CNV staat achter de klimaatdoelstellingen van Parijs. We zullen moeten blijven werken aan een goede, of zelfs betere wereld voor onszelf en onze kinderen. Maar om die doelen te halen mag de werkgelegenheid niet onevenwichtig in het gedrang komen. De Co2-heffing gaat ons daarom nu even te ver. Het is té heftig.

Vandaag, dinsdag 10 november, staat in De Telegraaf een artikel met onze voorzitter Piet Fortuin vanwege de plannen om de Co2-heffing in te voeren. De Tweede Kamer discussieert er ook over, vandaar. Want het CNV vindt dat we die Co2-heffing, om het klimaat te verbeteren, nu even niet moeten doen. Het kost té veel banen. Terwijl alles al zo onder druk staat vanwege de coronacrisis. 

Klimaatdoelstellingen halen is ook CNV-werk
De klimaatdoelstellingen en het daarbij horende overheidsbeleid vraagt om CNV-inzet. Want jouw vakbond maakt zich hard voor alles op het gebied van werk en inkomen. Dat doen wij door belangenbehartiging op persoonlijk en groepsniveau, maar ook politiekmaatschappelijk niveau. 

We snappen dat onze inzet op dat politieke niveau voor jou als werknemer niet altijd even zichtbaar is. Maar zeker voor jou als werknemer van een bedrijf dat bekend staat als grote energieverbruiker is die inzet terdege van belang.

Jouw vakbond, jouw inzet!
De laatste jaren heeft het CNV de nodige dingen gedaan om jouw belang, en dat van jouw collega’s, te behartigen inzake de invoering van het klimaatakkoord. We hebben bij diverse bedrijven gesprekken gevoerd met vakmensen en ondernemingsraden. We organiseerden zelf een klimaatconferentie die van belang was om tot een goede beleidsinzet te komen. Deze gesprekken leidden - onder andere - tot de CNV Klimaatnotitie en standpuntennota. Die vind je als bijlage van deze nieuwsbrief. 

Aan de slag
Als sinds 2018 overlegt het CNV met veel partijen om het klimaatakkoord ook in de praktijk actief en uitvoerbaar te krijgen. Denk aan de centrale tafel ‘klimaatberaad’, het ‘kolenfondsoverleg’ van de instructietafel, in het dagelijks bestuur van de SER, de SER Co2-heffing groep en uiteraard diverse overleggen met de politiek en de minister van Economische Zaken.

Soms zetten we onze CNV-inzet en zorgen over de ontwikkelingen kracht bij door uitingen in de media. Zo las je vorig jaar ons opiniestuk ‘Tienduizenden banen in gevaar door Co2--taks’ en vandaag dus dit artikel met Piet Fortuin over onze opvatting over de Co2-taks. Beide artikelen zijn ook als afbeelding toegevoegd in de bijlagen van deze communicatie.

Met jou voor werkgelegenheid & een schone wereld
Het CNV is een vereniging van en door leden, maar voor iedereen. Als CNV staan wij voor een wereld die we door willen geven. We proberen daarbij voortdurend te denken aan het belang van vandaag én dat van morgen. Dat is uitdagend en daar hebben we jou en jouw collega’s hard bij nodig! Enerzijds als lid (hoe meer leden hoe sterker wij staan), anderzijds door jullie input op dit dossier!

Op- en/of aanmerkingen, wij horen ze graag!

We houden jullie op de hoogte.

vriendelijke groet,

Tjeerd Orie, bestuurder CNV Vakmensen
06 20 48 94 75

Downloads