CAO Lucite 2020 en verder

Eind 2019 heeft CNV Vakmensen en de FNV met jouw werkgever een onderhandelingsresultaat bereikt. De cao loopt af op 30 april 2020. Tijd om onze gedachten weer eens op te maken voor de toekomst.

In het onderhandelingsresultaat uit oktober 2019 is het volgende opgenomen:

“Partijen zullen voor de expiratiedatum van de nieuwe cao, een gezamenlijke verkenning houden: of, hoe en onder welke voorwaarden, bij een meerjarige looptijd (tot 5 jaren) de lonen op basis van referentie jaarlijks kunnen worden geïndexeerd”.

Mondeling is destijds met jouw werkgever overeengekomen dat hij het eerste initiatief zou nemen. Recent hebben we, eindelijk, bericht van jouw werkgever gehad dat hij de agenda’s wil trekken om deze afspraak gestand te doen na oproep van ons. Hoelang het duurt voordat deze afspraak gaat plaatsvinden is mede door de corona-maatregelen nog niet bekend.

Onderhandelen is vooruitkijken
We hopen natuurlijk dat we met jouw werkgever een goede mechaniek weten overeen te komen voor wat betreft jullie loonontwikkeling in een langere looptijd. Dan zouden we de cao ook voor een langere looptijd kunnen afsluiten. Iets wat we in het vorige onderhandelingstraject zelf hebben voorgesteld.

Alternatief
Mocht het nog te plannen gesprek op niets uitlopen dan zou ik graag - in afstemming met de CNV onderhandelingsdelegatieleden - de vrijheid hebben om terug te vallen op het voorstel om de cao weer voor kortere tijd te verlengen met de gebruikelijke voorstellen. Denk aan een door de werknemers gewenste loonstijging die de trend in het land volgt, afspraken die je in staat stellen gezond te kunnen blijven werken en eerder van je welverdiende oude dag te kunnen genieten, et cetera.

Ik verneem graag zo spoedig mogelijk. 

Zodra wij uitnodigd worden voor het toegezegde overleg dan laat ik jullie dat uiteraard weten.

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen