Al het nieuws

Update cao onderhandelingen KRLI

De cao voor de kunststof-, rubber- en lijmindustrie (KRLI) loopt tot en met 31 mei 2022. Het DigiC-proces is inmiddels aangekomen bij stap 6: onderhandelen. Op 11 mei 2022 kwamen cao-partijen voor de tweede keer bijeen om tot een nieuwe cao te komen.

Cao onderhandelingen

Er is gezamenlijk gekeken naar de resultaten van het DigiC-onderzoek en hebben we het volgende geconstateerd:
  • Partijen willen samen tot een DigiC-actieplan komen; het DigiC-rapport en de voorstelbrieven geven daarvoor genoeg input.
  • De prioriteit ligt nu eerst bij een loonstijging; dat is nodig vanwege de stijgende inflatie en ook uit het DigiC-rapport bleek dat loon de eerste prioriteit heeft.
  • De onzekerheid is vanwege de Oekraïne-crisis en de nasleep van de Coronacrisis extreem groot voor zowel werkgevers als werknemers.
In de loop van de middag werd duidelijk dat de maximaal beschikbare loonruimte van werkgevers en de minimale vraag van de vakbonden nog te ver uit elkaar lagen om tot overeenstemming te komen. Daarom is afgesproken dat alle partijen terug gaan naar hun achterbannen om het mogelijke vervolg te bespreken.

Aan het eind van de dag lag op de onderhandelingstafel:
  • Vakbonden wensen een cao met een looptijd van 1 jaar en minstens 4 % loonstijging;
  • Werkgevers bieden een cao met een looptijd van 15 maanden en 3,75 % loonstijging, met daarbij een eenmalige uitkering van 200 euro per werknemer.

Vervolg

Op donderdag 16 juni praten partijen verder.  

Meepraten en vragen stellen

Maar voordat het zo ver is ontvang ik graag jouw mening over wat er nu qua loon op de onderhandelingstafel ligt. En hoe kijk jij aan tegen de huidige (economische) situatie van het bedrijf en de branche waarin jij werkt. Op de cao-pagina is nieuws over de cao te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. Ook kan je mij mailen via het mail adres onderaan deze nieuwsbrief. Ik lees graag jouw reactie!   


Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, laat het mij weten via onderstaande contactgegevens.

Martijn den Heijer, bestuurder/onderhandelaar
T 030 751 1950 / E m.denheijer@cnvvakmensen.nl