Al het nieuws

2 % Structurele loonsverhoging cao Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie

Al eerder berichtte ik jou erover dat cao partijen voor een nieuwe cao een brede uitvraag zouden gaan doen onder medewerkers die werkzaam zijn in de Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie. CNV Vakmensen heeft erop aangedrongen om dan in de tussentijd wel een overbruggings-cao af te spreken met in ieder geval een significante loonsverhoging. Deze week hebben we hierover een onderhandelingsresultaat bereikt. Vanaf nu kan je hierover stemmen.
Overbruggings-cao
Omdat er wel enige tijd overheen gaat om via een bepaalde systematiek de medewerkers in de Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie te bevragen over hun wensen en behoeften ten aanzien van hun eigen cao, heeft CNV Vakmensen samen met de andere vakorganisaties aangedrongen op een overbruggings-cao met een loonsverhoging.  

Loonsverhoging van 2 % structureel
Werkgevers kwamen in eerste instantie met een bod van 1,5 % waarvan wij hebben aangegeven dat dit echt te laag is. We hebben hen herinnert aan de afspraak die we in het verleden hebben gemaakt dat we de loonsverhogingen in de cao zouden baseren op het 12-maandsgemiddelde Overige Industrie, gepubliceerd door AWVN. Hiermee sluit je dan ook aan bij de markt. Op dit moment staat dat percentage op ongeveer 2 %. Werkgevers erkennen deze afspraak ook. Vakorganisaties hebben aangegeven dit niet te zullen loslaten. FNV, De Unie en CNV zaten hierover volledig op één lijn.

Onze volhardendheid, in combinatie met goede argumenten en het gegeven dat vakbonden hier eensgezind in waren, heeft ertoe geleid dat we afgelopen maandag, een onderhandelingsresultaat hebben bereikt van 2 % voor een cao van 1 mei 2021 tot 1 juni 2022. Dit is weliswaar een cao van 13 maanden, maar die 2 % is daarmee wel structureel

Tijdelijke RVU-vrijstellingsregeling
Een andere afspraak die we nog hebben kunnen maken is, dat de RVU regeling als mogelijke individuele maatregel wordt opgenomen in het ‘Protocol aanpassen werk en werktijden’. De RVU-vrijstelling is een tijdelijke maatregel (van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025) waardoor werkgevers en werknemers afspraken met elkaar kunnen maken over eerder stoppen met werken, zonder dat hier een eindheffing tegenover staat (de zogenoemde RVU-boete). Een cao-tool ‘Tijdelijke RVU vrijstellingsregeling’ met instructiedocument wordt in juli 2021 gepubliceerd om werkgevers en werknemers te helpen bij de keuze of de RVU-regeling misschien een oplossing is als een werknemer eerder wil stoppen met werken.

De formele en complete tekst van het onderhandelingsresultaat vind je in de bijlage bij deze nieuwsbrief.

Je kan nu stemmen
Al met al zijn we tevreden over de uitkomst van de onderhandelingen deze week. Het is enerzijds winst dat vakbonden weer samen hebben opgetrokken om zo tot dit onderhandelingsresultaat te komen. En anderzijds, dat we een marktconforme loonsverhoging van 2 % hebben kunnen afspreken die zelfs ver boven het landelijke gemiddelde ligt (dit percentage staat momenteel namelijk op 1,2 %). 
Klik hier om meteen digitaal jouw stem uit te brengen. Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je met het volgende webadres op internet je stem uitbrengen: https://bit.ly/3cLcEPG 
Je kan je stem uiterlijk 29 juni 2021 uitbrengen.

Martijn den Heijer, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2016 4972 /  m.denheijer@cnvvakmensen.nl

Downloads