Lees: Vierde overleg over nieuwe cao Kemira: gat wordt kleiner

Struikelblokken zijn: senioren- & 85%-regeling en loonsverhoging

Partijen zijn weliswaar dichter bij elkaar gekomen in het laatste overleg maar er is helaas nog geen overeenstemming bereikt over jullie nieuwe cao. Heikele punten zijn: de loonsverhoging en hoe om te gaan met de senioren- en 85% dagen in de werkgroep duurzame inzetbaarheid. Hopelijk slagen we er 28 mei in om het gat te overbruggen en een onderhandelingsresultaat te bereiken.

Werkgroep duurzame inzetbaarheid  

Eén van de struikelblokken in het overleg is de vraag hoe om te gaan met de senioren en 85%-dagen. Zoals we eerder al schreven, lopen deze in de cao maar tot en met 64 jaar. Kemira kent de dagen nu in praktijk netjes tot aan de aow-gerechtigde leeftijd toe. Dit wil jullie werkgever niet blijven doen. Kemira zet in op het drukken van kosten en productieve werkdagen. Vakbonden gingen hier niet in mee en wilden deze dagen niet herverdelen of later in laten gaan. Dit leidde tot een impasse. Daarom werd besloten om in een werkgroep duurzame inzetbaarheid te onderzoeken hoe het stelsel misschien wel omgezet kan worden in een generatiepact of andere regeling. De opdracht formulering en uitwerking van de werkgroep blijkt nog lastig omdat geen van beide partijen op voorhand iets lijkt te willen inleveren.      

Looptijd en loonbod

De looptijd van de cao is één jaar, van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022. Het tweede obstakel is de loonsverhoging. Werkgever stelt een loonsverhoging voor van 2,25%. Vakbonden vinden dit aan de lage kant. Kemira heeft een prima jaar achter de rug en er is van de werknemers in coronatijd de nodige flexibiliteit en loyaliteit gevraagd en verkregen. Daar mag wat ons betreft een mooie loonsverhoging tegenover staan.  

Vervolgoverleg op 28 mei a.s.

Het eerste volgende overleg staat gepland op 28 mei a.s. Wij hopen dan overeenstemming met jullie werkgever te bereiken.
We houden jullie op de hoogte van het vervolg. Voor vragen kun je je vakbondsbestuurder of één van de kaderleden benaderen.  

 

Met vriendelijke groeten,

 

Corina Hensen, 
Bestuurder CNV Vakmensen