Al het nieuws

Jouw stem telt! Ben je voor of tegen het eindbod van jouw cao bij Kemira?

FNV, CNV Vakmensen en de Unie, onderhandelen al sinds 1 februari 2021 over verbetering van jouw cao. Vrijdag 28 mei was de 5e onderhandelingsronde en er is nu een eindbod neergelegd door Kemira.

Inhoud eindbod  

De nog openstaande punten voor het overleg waren:
 • de loonsverhoging,
 • de RVU-regeling (eerder stoppen met werken) en
 • de werkgroep duurzame inzetbaarheid/ de senioren en 85%-dagen.
Vakbonden hoopten in goed overleg met Kemira het gat samen te kunnen overbruggen. Tot onze teleurstelling is dat helaas niet gelukt. Kemira heeft een eindbod gedaan, waarover het niet verder onderhandelt met ons. Het is aan jullie om te beslissen of hetgeen op tafel ligt goed genoeg is.


Looptijd en loonbod, RVU-regeling en werkgroep duurzame inzetbaarheid/seniorendagen

De looptijd van de cao is één jaar, van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022. De lonen worden met ingang van 1 januari 2021 verhoogd met 2,5%.

De RVU-regeling wordt nader uitgewerkt en het is dan de bedoeling dat deze opengesteld wordt voor alle werknemers en niet alleen voor degene die onder een zwaar beroep vallen. Wel is onduidelijkheid over de collega’s die al voor het afsluiten van een nieuwe cao hebben aangegeven eerder te willen stoppen werken. Bonden willen graag dat zij alsnog gebruik kunnen maken van de regeling maar Kemira wil niets toezeggen.

Na je 64e staan geen senioren- of 85% dagen in de cao, Kemira kent deze wel toe, maar wil hiermee stoppen. Bonden willen alternatieven in een werkgroep onderzoeken. Kemira wil dat hangende de uitkomsten van de werkgroep tijdens de looptijd van deze cao, dat mensen van boven de 64 jaar het niveau behouden (en wat er daarna gebeurt?) en baseert zich op de dagen in de cao in plaats van de dagen die mensen in praktijk krijgen. FNV vreest dat deze punten een opmaat naar versoberingen is en is daarom tegen deze voorwaarden.

Hieronder summier beschreven, het eindbod is bijgevoegd in de bijlage.
 • Looptijd: 1 jaar ingaande 1 januari 2021
 • Loon: 2.5% per 1 januari 2021
 • Tijdelijke RVU regeling
 • Werkgroep duurzame inzetbaarheid
 • Leeftijdsplan; bijlage III tekstwijziging
 • Financieel (pensioen)advies: bijlage III wordt aangevuld
 • Uitzendkrachten: Kemira deelt jaarlijks lijst van uitzendbureau's waarmee wordt samengewerkt
 • Continueren afspraken: participatiewet, werkgeversbijdrage, fiscale verrekening contributie, niet verhalen WGA premie
 • WIEG: Kemira zal de pensioenopbouw gedurende de WIEG voortzetten. Werknemer kan indien gewenst verlofdagen laten uitbetalen indien een aanvulling op de uitkering voor WIEG gewenst is,

Naast dit eindbod doet Kemira de volgende toezeggingen:

 • Voor de werknemers geboren tussen 1 september 1954 en eind september 1961 die niet gaan vallen onder de definitie van “zware beroepen”, zal Kemira op basis van een individuele afspraak (VSO) een gelijke regeling treffen, als bedoeld in de nog vast te stellen collectieve regeling.
 • Voorts zegt Kemira toe, dat als onverhoopt op sectorniveau geen MDIE-regeling (subsidie) tot stand komt, Kemira desalniettemin een RVU-regeling binnen de fiscale mogelijkheden zal aanbieden.

Stemmen tot en met 20 juni 2021
Aan jullie leden nu de mogelijkheid om te stemmen.
In dit emailbericht vind je 2 stembuttons.
Kies voor of tegen dit eindbod.
Doe dit voor 20 juni.

Vragen?
Heb je vragen, neem dan contact met mij op.
Corina Hensen
Onderhandelaar/bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 42 06 01 08
E: c.hensen@cnvvakmensen.nl