Al het nieuws

Waakzaam blijven voor belang werknemers Fibrant

Iedereen heeft het wel begrepen, Fibrant heeft het zwaar! Voor CNV Vakmensen blijft het daarbij wel belangrijk dat het belang van de werknemers zorgvuldig wordt meegenomen bij alle maatregelen die worden uitgewerkt. Dit gaat verder dan simpelweg verwijzen naar afspraken en regelingen in het sociaal plan en de cao.

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard
De afgelopen jaren is er hard gewerkt om de fabriek en de organisatie van Fibrant weer op de rails te zetten. In de volksmond werd er gesproken over de “Duck tape fabriek”. Er was erg veel achterstallig onderhoud bleek na de verzelfstandiging van DSM. Zowel de organisatie als de fabriek moesten fors onder handen genomen worden. Er moest veel geïnvesteerd worden om alles goed op de rails te krijgen. Er was veel onvrede bij de medewerkers omdat zij van mening waren dat er in de afgelopen jaren nauwelijks naar hun grieven geluisterd werd.
Ik durf te stellen dat CNV Vakmensen daar toch wel stevig in heeft geïnvesteerd door vaak met de mensen in gesprek te gaan en dit vervolgens ook weer bespreekbaar te maken bij de directie.

Natuurlijk koste het tijd en veel discussie om de belangrijkste zaken te regelen, maar geleidelijk aan begonnen de investeringen in de belangrijkste zaken hun vruchten af te werpen. De fabriek werd gaandeweg verlost van het imago “Duck tape fabriek” en ook de arbeidsomstandigheden werden stap voor stap verbeterd door onder andere herbezetting door het aannemen en opleiden van veel nieuwe mensen, cao meer op maat voor iedereen. Het vertrouwen van de medewerkers in de koers van de directie groeide langzaamaan. CNV Vakmensen kwam ook bij de mensen als zaken niet geregeld konden worden of nog niet. Dat was de afspraak, leg uit wat wel, maar ook wat niet kan, dan weten de mensen waar ze aan toe zijn. Als het niet lukt zijn medewerkers niet blij, maar als het wordt uitgelegd kan er begrip ontstaan. Dat vinden de mensen belangrijk, dan krijgen ze ook het gevoel dat zij er toe doen en hun inbreng serieus wordt genomen.

Dit proces van herstel van vertrouwen in de directie van Fibrant komt nu echter onder druk te staan. Deze reorganisatie kan dan wellicht nodig zijn, maar de werknemers krijgen het gevoel dat hun mening er hier niet toe doet, er wordt niet of onvoldoende naar hen geluisterd.

CNV Vakmensen heeft samen met de andere bonden en de OR een dringend beroep op de directie gedaan om beter te luisteren naar wat er op de werkvloer leeft, hoe jullie het ervaren, waar jullie de problemen zien en voelen en aangedrongen om beter uit te leggen wat de plannen zijn en wat er gedaan wordt met de zorgen die jullie, al dan niet via vakbonden en OR, uitspreken. Dinsdag 15 december heeft hierover een eerste overleg plaatsgevonden. De directie zegt de boodschap begrepen te hebben en er ook zorgvuldig aandacht aan te besteden. Wij hebben daarbij ook een eerste reactie gegeven t.a.v. de voorstellen van de directie op de arbeidsvoorwaarden, in lijn met wat jullie tijdens de meetings met CNV Vakmensen hebben gemeld. CNV Vakmensen zal, samen met de andere bonden alles nadrukkelijk volgen.

Wij hebben een vervolgafspraak met de directie gemaakt voor 11 januari 2021. Dan kijken wij hoe het proces verloopt en welke nadere afspraken gemaakt moeten en kunnen worden.

Niet achterover leunen
In de komende weken zal zichtbaar worden hoe de directie met de plannen en onze opmerkingen omgaat. Wij zullen dat zeker blijven volgen en op 11 januari de gesprekken vervolgen. Aan jullie als leden en werknemers bij Fibrant de nadrukkelijke vraag om ons ook vanuit jullie ervaringen in de komende weken, op de hoogte te houden en jullie vragen en opmerkingen door te sturen. Dat kan via onze forum pagina www.jeachterban.nl/fibrant

Kijk op dit forum, schrijf je commentaar, vragen, en suggesties. Samen kunnen wij hier een levendig, actueel en informatief forum van maken voor alle medewerkers van Fibrant.

Stuur deze nieuwsbrief naar je collega’s, maak ze ook lid!

Overdracht
Sinds 2007 mag ik als bestuurder namens CNV Vakmensen de belangen van onder andere de leden en werknemers bij DSM behartigen. Toen Fibrant in 2015 zelfstandig werd, is het contact met jullie sterk verbeterd. In de afgelopen jaren heeft dat ook een stevige ledengroei opgeleverd en wat daarbij nog belangrijker was en is, wij konden betere afspraken maken die pasten bij jullie wensen. Daar wil CNV Vakmensen ook in de toekomst graag mee door gaan. Alleen zal ik daar niet meer actief bij betrokken zijn. Volgende week ga ik met verlof en aansluitend met pensioen. Op korte termijn zal mijn opvolger zich aan jullie voorstellen en de draad weer oppakken.

Ik wil jullie bedanken voor jullie vertrouwen en open communicatie naar mij toe. Daarbij vraag ik jullie om ook mijn opvolger te blijven steunen en voeden met jullie vragen en meningen.

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!
CNV Vakmensen van en voor mensen, al 125 jaar!

Ik wens jullie en jullie naasten gelukkige en mooie kerstdagen toe en een voorspoedig, maar vooral gezond 2021.

Ron Smeets
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5111 5594
E. r.smeets@cnvvakmensen.nl