Al het nieuws

Leden CNV Vakmensen wijzen onderhandelingsresultaat cao Fibrant af

De afgelopen periode konden jullie je stem uitbrengen over het bereikte onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Fibrant. Een ruime meerderheid van de leden van CNV Vakmensen heeft tegen het resultaat gestemd. Bij de overige vakbonden hebben de leden ingestemd.

De afgelopen periode konden jullie als lid van CNV Vakmensen je stem uitbrengen over het bereikte onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Fibrant. Dit resultaat was tot stand gekomen na meerdere onderhandelingsronden en bleek het maximaal haalbare uit de onderhandelingen.

Uitslag ledenraadpleging
Uit de ledenraadpleging bij CNV Vakmensen blijkt dat een grote meerderheid van de leden niet ingestemd heeft met het bereikte onderhandelingsresultaat. Als voornaamste reden om niet in te stemmen met het bereikte resultaat is het moment waarop de eerste collectieve loonsverhoging plaatsvindt in relatie met de werkdruk die medewerkers dit jaar ervaren. De inspanningen die men nu levert, staat niet in verhouding met het moment waarop de eerste collectieve loonsverhoging zal gaan plaatsvinden. Hiermee is de uitslag van de ledenraadpleging bij CNV Vakmensen duidelijk voor de nieuwe cao. Jullie stemmen niet in met het bereikte onderhandelingsresultaat.

Bij de andere vakbonden (FNV, De Unie, ABW en VHP) is de uitslag anders dan bij CNV Vakmensen. Uit de raadpleging bij de andere vakbonden is gebleken dat de leden daar in meerderheid wel hebben ingestemd met het bereikte onderhandelingsresultaat. Hiermee is er overeenstemming bereikt over een nieuwe cao met vier van de vijf betrokken vakbonden bij Fibrant.

Zorgpunten
Inmiddels hebben wij met Fibrant gesproken en onze zorgen uitgesproken over de werkdruk die door een groot deel van jullie op dit moment wordt ervaren. Voor velen van jullie een reden om tegen het onderhandelingsresultaat te stemmen. Dit onderwerp zal na de zomervakantie, tijdens het periodiek overleg, opgepakt worden om inhoudelijk te bespreken.

Hoe nu verder
Nu er met vier van de vijf betrokken vakbonden overeenstemming is bereikt over een nieuwe cao, zal Fibrant de tekst van de nieuwe cao uitwerken. Zodra de tekst van de nieuwe cao definitief is, zal deze ondertekend worden door Fibrant en de overige vakbonden. Wij zullen de cao niet ondertekenen. Nu er toch een cao is overeengekomen, moet Fibrant dit aan alle medewerkers aanbieden. In de praktijk houdt dit in dat Fibrant de nieuwe cao zal toepassen op alle medewerkers die onder de cao vallen.

Vakantie
Vanaf eind deze week zal ik vier weken met vakantie zijn. Mocht je vragen hebben, dan kun je me een mail sturen maar houd er dan rekening mee dat ik je mail pas vanaf 23 augustus kan beantwoorden.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 86 42 65
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl