Al het nieuws

Fibrant heeft het zwaar

Het begon in 2019 met een forse terugloop in de automotive industrie, vervolgens valt ook COVID 19 over ons heen en dan gaat de hele economie en markt zwabberen. Het wordt zwaar weer voor veel bedrijven en ook Fibrant ontkomt daar uiteindelijk niet aan. Er is besloten om nu in te grijpen om erger te voorkomen.

Voorgestelde maatregelen

  • Er vervallen 31 arbeidsplaatsen, maar niet in de productie;
  • Het managementteam gaat salaris inleveren en krijgt in 2021 geen salarisverhoging;
  • De cao-verhoging van 1 januari gaat gewoon door;
  • In 2021 géén merit (periodieke) salarisverhoging toekennen;
  • In de nieuwe cao (april 2021) géén salarisverhoging voor 2021 afspreken;
  • Uitbetaling van de bonussen voor 2020 één jaar uitstellen;
  • De toeslag voor extra opkomst van € 115,- vervalt.

 Gesprek met directie
De directie heeft woensdag een eerste gesprek gehad met CNV Vakmensen en de andere bonden en hen geïnformeerd over deze plannen.
Wij hebben naar de plannen geluisterd en vervolgens afgesproken hier op korte termijn over in gesprek te gaan met de directie.
CNV Vakmensen begrijpt het probleem waar Fibrant mee geconfronteerd wordt, maar wil toch ook het hele plaatje en vooral ook de gevolgen voor de werknemers in zijn geheel bekijken. Pas daarna kunnen wij samen beoordelen op welke wijze wij hierop kunnen ingaan.

Handicap
Op dit moment kunnen wij niet zoals anders, bij jullie als werknemers op bezoek gaan om samen te bespreken wat dit alles voor jullie betekent en hoe wij daar dan namens jullie op kunnen reageren.
Deze handicap speelt ons als CNV Vakmensen al het gehele jaar parten. Normaal gesproken was ik als bestuurder van CNV Vakmensen al een aantal keren met de ploegen en andere afdelingen in gesprek geweest om met jullie over de ontwikkelingen bij Fibrant te praten. Dat zou dan ook nu weer gebeuren, alleen dat mag dus niet als gevolg van maatregelen vanwege COVID 19.
Toch moeten wij uiteindelijk wel de discussie aangaan en besluiten nemen.

Toch in gesprek via MS Teams
Ik wil toch een poging doen om met zoveel mogelijk mensen in gesprek te kunnen gaan. Dat kan nu alleen op de digitale manier via een MS Teams meeting. Ja, het is behelpen en niet ideaal, maar op dit moment de enige manier om toch nog met elkaar in gesprek te gaan.
Schrijf jullie via bijgaande link uiterlijk donderdag 3 december in als deelnemer aan één van de MS Team meetings https://q.crowdtech.com/HYEvK5dZZkO7WyrTNrctNA.
Je kan zelf inschrijven, maar ook als ploeg of afdeling als daar een groot scherm met internet aansluiting is. Kijk of dat dan geregeld kan worden met jullie Chef van Dienst of leidinggevende van de afdeling.

Je kunt je tot en met donderdag 3 december inschrijven voor één van de volgende data:
Dinsdag 8 december     Meeting om 10.00 uur

                                      Meeting om 17.00 uur

Woensdag 9 december Meeting om 10.00 uur

Iedere meeting zal maximaal 1 uur duren.
Iedereen mag zich aanmelden met een e-mailadres waar de link voor de verbinding naar gestuurd kan worden. Wij sturen maandag 7 december de link voor de vergadering naar het opgegeven e-mailadres.
Het is niet ideaal, maar zo kan ik in ieder geval horen wat jullie vinden van wat er nu op tafel ligt en hoe wij als CNV Vakmensen daar op kunnen reageren in het overleg met de directie. Help mij, maar vooral jullie zelf om een verantwoorde en gedragen keuze te kunnen maken in jullie belang en dat van Fibrant. Dus meld je snel aan.

Vragen, opmerkingen, suggesties
Zoals bij jullie is bekend, hebben wij een forum ingericht voor alle medewerkers bij Fibrant www.jeachterban.nl/Fibrant
Daar kunnen jullie alle berichten lezen, maar vooral ook alle vragen, opmerkingen en suggesties plaatsen. Kijk op dit forum, schrijf je commentaar, vragen, en suggesties. Samen kunnen wij hier een levendig en actueel en informatief forum van maken voor alle medewerkers van Fibrant.
Stuur deze nieuwsbrief naar je collega’s, maak ze ook lid!

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!
CNV Vakmensen van en voor mensen, al 125 jaar!

Ron Smeets
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 11 55 94
E r.smeets@cnvvakmensen.nl