Al het nieuws

Fibrant-cao 2020: definitief akkoord

De stemmen zijn geteld en een overgrote meerderheid heeft het onderhandelingsresultaat van de Cao Fibrant 2020 goedgekeurd. Dat is zeker een goed bericht. Nu moet dit resultaat verder worden verwerkt in de cao.

De volgende stap 
Nu de leden van CNV Vakmensen in overgrote meerderheid (93% voor) hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat, kan dit in de cao tekst worden verwerkt en kan de nieuwe cao worden opgesteld. Het is een korte cao van slechts 9 maanden. Wij zullen dus eind van dit jaar moeten starten met de voorbereiding van de nieuwe cao. Als het kan, wil ik met jullie dan graag in gesprek gaan bij jullie op de ploegen- en andere afdelingen. Hopelijk is COVID-19 dan zo ver teruggedrongen dat dit weer mogelijk is.

Fibrant bedrijfs-AOW 
Wij hebben bij Fibrant nu ook een afspraak gemaakt om een bedrijfs-AOW in te voeren per 1 januari 2021. Dat is goed nieuws voor de ‘minder jonge’ collega’s, maar ook voor de jongere collega’s biedt dat positieve kansen. Aanleren en doorstromen naar functies die al langer zijn bezet zal dan zeker mogelijk moeten worden. Daar moet dan wel nog het een en ander voor geregeld worden. Ook de bedrijfs-AOW regeling zelf moet nog verder worden uitgewerkt zodat straks iedereen weet wat wel en wat niet kan. Ook daar zullen jullie nader over worden geïnformeerd. 

Verlof kopen en verkopen 
Het is al langere tijd een pijnpunt voor de collega’s in de continudienst. Zij hebben nadrukkelijk het gevoel dat in de regeling voor het kopen en verkopen van verlofrechten iets niet klopt. Er blijkt een verschil te zitten in het bedrag voor het kopen van verlof en het verkopen van verlof. Dit onderwerp ben ik zeker niet vergeten.
Ik ben alleen tot een voorzichtige conclusie gekomen dat dit niet persé in de cao hoeft te worden geregeld. Ik zal in de komende periode met jullie directie in gesprek gaan over waar het probleem precies zit en hoe dat naar ieders tevredenheid geregeld kan worden. Ook daarover zullen jullie dus nader worden geïnformeerd.

Vragen, opmerkingen, suggesties 
Zoals inmiddels bekend is, hebben wij een forum ingericht voor alle medewerkers bij Fibrant: www.jeachterban.nl/Fibrant. Hier kunnen jullie alle berichten lezen, maar ook vragen, opmerkingen en suggesties plaatsen. Kijk eens rond op dit forum, lees de blogs en maak gebruik van dit forum. Schrijf je commentaar, vragen en suggesties. Samen kunnen wij hier een levendig en actueel forum van maken waar alle medewerkers van Fibrant kunnen lezen en reageren. 

Stuur deze nieuwsbrief naar je collega’s, maak ze lid, we gaan er samen voor! 
Geniet van je vakantie en blijf vooral gezond! Mensen bedenk ook dat COVID-19 nog niet weg is! Houd je aan de regels en werk veilig. Dat is van belang voor jouw gezondheid en die van je collega’s, maar ook voor je thuisfront!
CNV Vakmensen van en voor mensen, al 125 jaar!
Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)! 

Ron Smeets
Bestuurder CNV Vakmensen
E r.smeets@cnvvakmensen.nl