Voortgang cao-proces PPG

Het is al weer enige tijd geleden dat jullie van ons gehoord hebben en het lijkt ons goed om jullie even een update te geven vóórdat de vakanties van start gaan.

Allereerst de afronding van de cao. Zoals jullie weten is het akkoord door de leden goedgekeurd. Normaliter worden daarna de cao-teksten door de werkgever aangeleverd en bekeken door de werknemersdelegatie. Het eerste is pas laat gebeurd, dat maakt dat er pas op dit moment een laatste check van deze tekst plaatsvindt. Verwacht daarom de publicatie van deze tekst ergens volgende week.

Dat wordt overigens ook tijd, omdat jullie cao zeer binnenkort alweer verloopt, namelijk
per 30 juni. Om die reden zal het onderhandelingsproces over de nieuwe cao, inclusief ledenvergaderingen daaraan voorafgaand, direct na de vakanties opgestart worden. Het feit dat de cao verloopt, maakt niet dat de rechten die jullie hieraan ontlenen verdwijnen. De zogeheten nawerking maakt dat deze rechten gewoon gecontinueerd worden.

Tijdens de afgelopen cao-onderhandelingen is een aantal onderwerpen aan de orde geweest dat nogal wat huiswerk voor jullie directie heeft opgeleverd. Wij noemen de inspanningen op het gebied van werkdrukonderzoek, flexibel roosteren, maar ook het opzetten van een pilotregeling voor een nieuwe bonusregeling voor commerciële medewerkers. Het is op dat gebied vanuit PPG oorverdovend stil. Voor wat betreft de aanstaande onderhandelingen maakt dat in ieder geval één ding zeer duidelijk: er valt op dit gebied niets te evalueren, wat als randvoorwaardelijk voor verdere besluitvorming op dit gebied is afgesproken. PPG heeft dus eigenlijk min of meer de kans voorbij laten gaan om dit nog als gespreksonderwerp voor de komende onderhandelingen op tafel te leggen. Mochten zich daarin nog wijzigingen voordoen, dan horen jullie dat uiteraard.

Rest ons jullie een ontspannen zomer toe te wensen en graag tot ziens op één van de ledenvergaderingen daarna!

Namens de kadergroep PPG,
Peter Böeseken
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 43
E: p.boeseken@cnvvakmensen.nl