NEG update

Gisteren vond het langverwachte vervolggesprek met NEG plaats. Voorafgaand aan het gesprek heb ik aan de directie kenbaar gemaakt wat er naar aanleiding van de kantinesessies leeft onder de leden. FNV heeft hetzelfde gedaan.

Hieronder de tekst die ik stuurde:

Ik heb (bijna) alle leden persoonlijk gesproken en de zorgen over de toekomst zijn groot. Niet alleen op financieel gebied maar meer nog als het gaat om een goed en degelijk plan om NEG te kunnen laten voortbestaan.

Over de toekomst gaat CNV graag weer het gesprek aan. Een gedegen plan én financiële ruimte zijn voor de CNV leden absolute voorwaarden om tot een oplossing te komen. Daarnaast wens ik toch nog graag de vrijwillig vertrekregeling onder de aandacht te brengen. Er zijn best veel medewerkers die in de laatste jaren van hun werkende leven zitten en bereid zijn mee te denken over vertrek. Wat mij betreft wordt de optie van de vrijwillig vertrekregeling toch nog weer overwogen, al dan niet onder een aantal voorwaarden om te voorkomen dat er een grote leegloop plaatsvindt.

Als gevolg van de kantinesessies en de berichten van CNV en FNV heeft NEG gisteren iets meer ruimte geboden op het gebied van het Sociaal Plan, de cao en het pensioen.

De ruimte zit in een outplacementbudget bovenop de transitievergoeding 2020, een latere ingangsdatum van verslechteringen op cao gebied en een gedeelte van de pensioengrondslag voldoen door een bijdrage van zowel werkgever als van jullie als personeel. Al met al werden wij er niet direct warm van. We hebben aangedrongen op een Sociaal Plan conform de transitievergoeding 2019, een verlenging van de cao (eventueel tot einde van het jaar maar zonder verslechteringen) en een financieel plaatje wat het pensioen betreft. Uiteraard dient NEG onze tegenvoorstellen met de aandeelhouder af te stemmen. Teun Bakker was weinig hoopvol maar ging ermee terug. Op 8 januari 2021 staat er een vervolgoverleg op de planning. We horen in dat overleg hoe Japan hierop gereageerd heeft.

Ik bericht jullie in de dagen na 8 januari 2021 over hoe dat gesprek is verlopen. Voor nu wens ik jullie, ondanks de onrustige situatie op het werk, goede en gezonde feestdagen toe.

Met vriendelijke groet,

Loes Dreschler
Bestuurder CNV Vakmensen