Cao update NEG

Zoals jullie weten is er nog geen nieuwe cao tot stand gekomen tussen de cao partijen. De reden hiervoor heb ik toegelicht in de laatste nieuwsbrief. Er is in de afgelopen tijd veel gebeurd, in deze nieuwsbrief praat ik je bij over de stand van zaken en geef ik je een inzicht in een belangrijke aanvullende afspraak die is gemaakt.

Hoewel de leden van CNV Vakmensen eerder al instemden met het compromisvoorstel (hernieuwde eindbod) kon er nog geen cao tot stand komen omdat de collega’s van FNV op enkele punten nog niet tevreden waren met het eindbod. Het wegstemmen van het eindbod door de leden van FNV maakte dat er door FNV en jullie werkgever opnieuw is verkend welke mogelijkheden er nog waren om te komen tot een aangepast eindbod.

Dat proces is nu afgerond. In zoverre dat er tussen FNV en de werkgever nog een aantal aanvullende afspraken zijn gemaakt. De afspraken zijn vastgelegd in een addendum dat bij een akkoord onderdeel zal uitmaken van het compromisvoorstel. Uiteraard zullen de leden van FNV hier opnieuw over moeten en willen stemmen.

Hoe zien de aanvullende afspraken er uit?


Minimaal gegarandeerde maandelijkse uitkering in jaar 1
Allereerst is er een drempelbedrag afgesproken voor de eenmalige bonus uitkeringen die van toepassing zijn in het eerste jaar. Dit gaat om een gegarandeerde uitkering van minimaal € 40,- bruto per maand. Voorwaarde is wel dat je in die betreffende maand niet ziek bent geweest.

Ben je wel ziek geweest, dan geldt de gebruikelijke opbouw. Namelijk; de bonusuitkering naar rato van je aanwezigheid. Ben je een hele maand aanwezig geweest, dan krijg je het hele bedrag en ben je een halve maand aanwezig geweest, dan krijg je het halve bedrag.

Minimaal gegarandeerde structurele verhoging in jaar 2
Eerder zijn we met de werkgever overeengekomen dat er in het tweede jaar een structurele verhoging wordt toegekend van € 60,- bruto per maand. Dat wil zeggen: hiermee worden de schaalsalarissen verhoogd. Verder is afgesproken dat het gemiddelde bedrag dat er in jaar 1 wordt uitgekeerd voor het behalen van de KPI verzuim, bovenop deze € 60,- komt.

In het addendum is de toezegging gedaan dat van dat gemiddelde, een garantie wordt afgegeven van € 15,-. Simpel gezegd: het bedrag dat jullie er in het tweede jaar structureel bij krijgen is niet € 60,- maar € 75,-.

Voorbeeld:
Gemiddelde score KPI verzuim was € 25,-
Jullie krijgen 60+15+10 = € 85,- bruto structurele loonsverhoging in jaar 2
 
Gemiddelde score KPI verzuim was € 10,-
Jullie krijgen 60+15 = € 75,- bruto structurele loonsverhoging in jaar 2

Wat is het oordeel van de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen over deze afspraken?


Wij kunnen ons vinden in de aanvullende afspraken die er zijn gemaakt. Zoals eerder tijdens de ledenvergadering aan jullie toegelicht hadden Maarten en ik al ingeschat wat de scores zouden kunnen worden. De bedragen die nu worden genoemd hadden jullie waarschijnlijk ook  minimaal wel bereikt. Het is vooral extra zekerheid die hiermee wordt gecreëerd en daar kan niemand op tegen zijn.

Moeten de leden van CNV Vakmensen ook nog stemmen over de aanvullende afspraken?


Zoals gezegd zijn de afspraken inhoudelijk niet heel erg veranderd. Het gaat hier om een verbetering ten opzichte van hetgeen wij eerder ter stemming hebben voorgelegd en dus geven we het jullie vooral ter informatie mee.

Hoe nu verder?


De leden van FNV zullen in de komende dagen stemmen over dit nieuwe resultaat. Het is nog even afwachten wat hier uit voort gaat komen. Zodra ik hier een compleet beeld over heb zal ik jullie informeren over het vervolg.


In de bijlage van dit nieuwsbericht treffen jullie het addendum. Mocht je hier nog vragen over hebben dan kun je mij of Maarten natuurlijk altijd een berichtje sturen of even bellen. Erop vertrouwend jullie hiermee in eerste instantie voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Mede namens Maarten Spithoff,

Anthony Williams
Bestuurder CNV Vakmensen
06-18711343
a.williams@cnvvakmensen.nl  

 

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error