Al het nieuws

Cao-onderhandelingen gaan van start bij CABOT

De cao verloopt op 31 juli a.s. en daarmee zullen we als vakbonden weer aan tafel gaan met werkgever om te spreken over de cao en de voorstellen van alle partijen. Doe jij ook weer mee?

Cao voorstellen

In deze nieuwsbrief ontvang je de concept voorstellen welke op basis van de vorige onderhandelingen en de huidige cao zijn opgesteld. Een belangrijk onderwerp de komende onderhandeling is hoe gaan we aan de cao tafel het pensioenakkoord implementeren zodat de afspraken in de cao niet strijdig zijn met de afspraken in het pensioenakkoord.

Welke loonsverhoging is realistisch en wenselijk? Deze wil ik graag bij de leden parkeren, omdat jullie in de organisatie werken en kunnen aangeven wat haalbaar is.

1. Een looptijd van 12 maanden, van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020.
2. Inkomen
- Salarisschalen per 1 juli 2017 met ??% te verhogen
- De afspraak met betrekking tot de gedifferentieerde WGA structureel te wijzigen, waarbij Cabot geen gebruik zal maken van het verhaalsrecht van 50% van deze premie.

3. Duurzame inzetbaarheid - opleidingen
- 80-90-100 regeling
Door werknemers van 60+ de mogelijkheid te geven minder te gaan werken onder gunstige voorwaarden kunnen zij langer vitaal doorwerken. En daardoor ontstaat ruimte voor de instroom van jongeren. Dit is mogelijk met de 80-90-100 regeling, waarbij de werknemer voor 80% gaat werken, 90% betaald krijgt en 100% pensioen opbouwt. De regeling duurt 3 jaar en gaat in 3 jaar voor de individueel te kiezen pensioneringsdatum.
- Leerrekening
Met ingang van 1 augustus 2019 zal iedere medewerker structureel 0,5% van het jaarsalaris beschikbaar krijgen waar individueel aanspraak, en naar eigen keuze, op kan worden gemaakt. Dit wordt uitbetaald op een individuele leerrekening. Daarnaast kunnen medewerkers uit ander loonbestanddelen gelden aan hun leerrekening toevoegen. Het fiscale voordeel van werkgever wordt gestort op de medewerker zijn / haar leerrekening. Medewerkers krijgen hiermee de kans om hun wend- en weerbaarheid te vergroten.

4. Het aanbieden van stageplaatsen voort zetten. Als ook het aanbieden van werk aan WAJONG jongeren en andere personen vanuit de Participatiewet. Dit is een bestaande regeling in de huidige cao.

5. De werkgeversbijdrage voor het vakbondswerk te continueren.

6. De vakbondscontributie fiscaal vriendelijk verrekenen.

Geen ledenvergadering voor de zomer
Cabot heeft helaas lang op zich laten wachten om een datum te bepalen voor de eerste cao gesprekken. FNV en CNV bestuurders hebben daarom besloten om de input van leden via de e-mail te vragen, zodat er niet nog meer vertraging plaats vindt. De zomervakanties staan voor de deur en daarmee ook lastig om een ledenvergadering nog voor de eerste onderhandeling van 3 september bij elkaar te roepen. Een tweede datum is ook al vastgesteld. De cao-onderhandelingen vinden in ieder geval plaats op 3 en 16 september a.s.

Je kunt mij je op-of aanmerkingen op de concept voorstellen e-mailen.

Doe mee!
Doen al jouw collega’s al mee met de onderhandelingen? Er is een cao omdat er betrokken medewerkers zijn die betrokken willen worden bij de arbeidsvoorwaarden. Leden kunnen hun stem uitbrengen op de inhoud. Vooraf en tijdens de onderhandelingen.

Het CNV zit nog steeds zonder kaderlid aan tafel. Kaderleden kunnen onder werktijd deel nemen aan de cao-onderhandelingen. Je kunt mee praten/ mee denken en nog belangrijker weet jij wat je collega’s willen en hoe het er aan toe gaat op de werkvloer.

Het zou mooi zijn als je kaderlid wilt worden. Meld je dan aan bij Fadua. Graag voor 15 juli jouw op- of aanmerkingen aan mij e-mailen, onderstaand tref je mijn gegevens aan.

Bedankt!

Fadua Toufik
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 10 20 8590
E: f.toufik@cnvvakmensen.nl