Update onderhandelingen cao VDI

Tijdens de derde onderhandelingsronde voor een nieuwe cao in de bereide Verf en Drukinkt Industrie (VDI) is er door de werkgevers een concreet loonbod gedaan. En er lijkt – onder voorwaarden - ruimte om te praten over een generatiepact, iets dat al langer op het verlanglijstje van werknemers staat.

Loonbod

De werkgevers hebben in deze derde ronde van cao-onderhandelingen aangegeven dat ze het loon liever in euro’s verhogen dan in procenten of een combinatie hiervan. Op die manier krijgt iedereen er precies even veel geld bij dit jaar. Dat betekent omgerekend naar procenten dat collega’s die minder verdienen er wat meer procent bij krijgen dan collega’s die meer verdienen. Maar aangezien de boodschappen ook in euro’s duurder worden, is het eerlijk om de lonen op die manier te verhogen. De werkgevers bieden een verhoging van 180 euro.

Om de geboden verhoging te kunnen vergelijken met de vraag van vakbonden is het handig om te kijken wat zo’n verhoging precies doet met het loongebouw. Als je nu weet dat de meeste werknemers in de loonschalen 4, 5 en 6 zitten, kan je stellen dat het midden van het loongebouw zo ongeveer halverwege schaal 5 moet zitten. Dat wordt dan schaal 5 periodiek 6. De af te spreken loonsverhoging zullen we daarom ook toetsen aan de hand van deze plek in het loongebouw. We hebben werkgevers aangegeven dat het nu geboden bedrag nog onvoldoende is en we hier meer in verwachten.  

Vitaliteitspact bespreekbaar?

Vakbonden vragen al veel langer om een vitaliteitspact (ook wel generatiepact genoemd). Een regeling waarbij ouderen minder gaan werken (maar niet te veel loon inleveren) en jongeren een vaste baan krijgen. Tot nu toe was dat ONBESPREEKBAAR voor jullie werkgevers. Daar lijkt verandering in te komen. Maar wel onder voorwaarde dat we het PKB (persoonlijk keuze budget) afschaffen. Daar zijn werkgevers toch minder blij mee dan ze eerst dachten.

Wij hebben aangegeven graag ruim de tijd te willen nemen om een goede regeling te ontwerpen en samen met de werkgevers na te denken over de uitvoerbaarheid. En we willen dat doen zonder voorwaarden vooraf. Invoeren van zo’n regeling zou dan op zijn vroegst in de cao van 2024 kunnen gebeuren.

Reiskosten

Werkgevers willen de reiskosten regeling verhoging naar 21 cent, maar spreken niet af dat er in het vervolg automatisch verhoogd wordt als dat van de belastingdienst mag. Ook willen werkgevers de kilometerbeperking in de reiskostenregeling niet afschaffen. Vakbonden denken daar anders over.

Tekstvoorstellen

De VVVF kwam alvast met een serie tekstvoorstellen voor de nieuwe cao. Dat is heel prettig, op die manier kunnen we goed zien wat de bedoeling is en zijn we het sneller met elkaar eens, of weten we beter waar de verschillen te vinden zijn. In dat kader spraken we over de financiële coach (in principe akkoord), doorwerken na de AOW (wordt nog nader besproken), de tekst rond de verplichtstelling pensioen in de Staatscourant (in principe akkoord), voorstel diplomatoeslag (in principe akkoord), maar ook over de fietsregeling uit het PKB (wordt nog nader besproken).

Flex

Over flexkrachten willen de werkgevers geen afspraken maken. Op dit moment worden er door de arbeidsmarkt-situatie weinig flexkrachten ingehuurd en dus is het volgens werkgevers niet nodig om afspraken te maken over piek en ziek en over het overnemen van ons tekstvoorstel voor de nieuwe cao betreffende contracten voor bepaalde tijd. Vakbonden vinden juist dat dit het beste moment is om dat soort kwalitatieve afspraken te maken. Vooral omdat het nu niet aan de orde is en de afspraken werkgevers geen pijn doen (wordt nog nader besproken).

Waar hebben we het niet meer over

Ook belangrijk om te delen, waar we -in elk geval voorlopig- op dringend verzoek van vakorganisaties niet meer over praten: het werkgeversvoorstel met betrekking tot de beperking opbouw vakantieuren bij ziekte. 

Vervolg

Ronde 4 van de onderhandelingen staat binnenkort gepland. We rekenen op een goed en helder loonbod van werkgevers, zodat we alle onderwerpen op tafel hebben liggen en tot een nette cao kunnen komen. Uiteraard houden we je aangesloten.

Meepraten en vragen stellen

Op de cao-pagina is nieuws over de cao te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. Ook kan je per e-mail naar mij reageren. Ik lees graag jouw reactie!

Contact

Gedurende de onderhandelingen zal ik jou op de hoogte houden over de voortgang. Ondertussen zijn reacties altijd welkom. Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, laat het mij weten via onderstaande contactgegevens.

Martijn den Heijer, bestuurder/onderhandelaar
T 030 751 1950 E m.denheijer@cnvvakmensen.nl 

Heb je een vraag of opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error