Update cao onderhandelingen Bereide Verf- en Drukinktindustrie

De tweede onderhandelingsronde is geweest. Waar staan we nu? Graag geven we jou een update!

Loon

Op tafel lag vanuit de collega vakbond de wens, die wij steunden, voor een automatische prijscompensatie. Maar dit bleek voor werkgevers (VVVF) een brug te ver, omdat ze bang zijn hiermee de grip te verliezen op toekomstige loonsverhogingen. Aan de andere kant zijn werkgevers wel bereid om de gemiddelde inflatie van 2021 te compenseren (dat was 2,7%) en dit willen ze dan in centen doen. Het bod van werkgevers dat nu op tafel ligt is 70 euro bruto per maand. Op verschillende manieren kan je de inflatiecorrectie berekenen, maar wanneer wij 2,7% berekenen over het hoogste loon uit de cao, komen we op zo'n kleine 90 euro per maand loonstijging uit. Voor mensen met het laagste cao loon betekent diezelfde 90 euro dan een stijging van 4,6%. Daarmee worden de mensen die het financieel het zwaarst hebben met de forse inflatie dus het meeste ondersteund. 

Overigens willen werkgevers graag een cao voor 2 jaar, maar in het tweede jaar vinden werkgevers een loonstijging van 2% voldoende. Vakorganisaties zijn van mening dat wanneer er een cao voor 2 jaar moet komen, op het gebied van loon tenminste de gemiddelde inflatie van 2022 gedekt moet worden, zodat er in ieder geval sprake is van koopkrachtbehoud. 

Vitaliteitspact

Werkgevers houden principieel bezwaar tegen een 80-90-100 regeling. In hoe de VVVF ernaar kijkt, hebben we net de seniorendagen afgeschaft en een Individueel Keuze Budget (IKB) opgetuigd, en vinden ze het niet logisch om dan opnieuw een soort van seniorenrgeling af te spreken. Geen vitaliteitspact dus.

RVU regeling

Een RVU regeling voor iedereen is voor werkgevers vele bruggen te ver. De sector kent slechts 10 bedrijven waar meer dan 60 werknemers werken, de rest is allemaal kleiner. Gemiddeld heeft een werkgever in deze sector 38 werknemers in dienst. Dat is waarom de VVVF een RVU regeling (maar ook een vitaliteitspact) lastig vindt: hoe regel je dat in een klein bedrijfje? Wat als er van je 10 werknemers er opeens 3 in aanmerking komen voor RVU, hoe betaal je dat als werkgever en waar haal je zo snel 3 nieuwe collega’s vandaan? Waar de VVVF wel met haar leden over wil praten is een beperkte RVU regeling voor ploegendienstwerknemers en werknemers die consignatiediensten draaien. Dat is een bijzonder uitgeklede versie van onze wens: een RVU regeling voor alle werknemers onder de cao.

Flexibiliteit

In de top 3 van werkgevers staat de wens om op drukke tijden 4 weken lang 9 uur per dag te werken in plaats van 8 uur per dag en om in rustige tijden 4 weken lang 7 uur per dag te werken. Daarbij moet aan het einde van het jaar het saldo van meer en minder uren tegen elkaar weggestreept kunnen worden. Als er een negatief saldo overblijft, is dat het risico van de werkgever (die maakt immers de planning).
Wat wij belangrijk vinden is hoe ver van te voren een verandering in werktijd wordt aangekondigd. Je moet als werknemer wel de tijd hebben om je privé leven aan te passen aan je nieuwe werktijden.

Als we meedenken over deze vorm van flexibiliteit, willen we wel graag dat de VVVF met ons meedenkt en vast legt dat we in deze sector alleen flexibiliteit in de vorm van bepaalde tijdscontracten en uitzendovereenkomsten inzetten en dat alle exotische vormen zoals contracting of payrolling niet toegestaan zijn voor werknemers die nog niet AOW gerechtigd zijn. Daarmee voorkomen we concurrentie op
arbeidsvoorwaarden en teveel flex in de sector.

Pensioen

Ook een grote wens van de VVVF is om af te spreken dat de pensioenpremie maximaal 20% mag zijn (nu is die nog 28%). Nu heb je vast wel gelezen in de krant dat er een grote verandering in pensioenland aan staat te komen, de zogenaamde stelselwijziging. Dat is DE reden waarom wij op dit moment geen verdere afspraken over pensioen willen maken. Eerst de verplichte stelselwijziging zo goed mogelijk vorm geven en dan pas verder kijken naar andere wijzigingen. Overigens zijn we wel met de werkgevers eens dat we graag een zo goed mogelijk pensioen, tegen zo laag mogelijke kosten willen zien in deze sector. Uiteindelijk betalen werknemers óók stevig mee aan de pensioenpremie.   

Reiskosten

We hebben aangegeven dat het vreemd is dat er in de cao wel gesproken wordt over reiskostenvergoeding voor geconsigneerde werknemers, of reiskostenvergoeding bij het volgen van cursussen, maar dat er geen vergoeding voor het normale woon-werkverkeer is vastgelegd. We zouden graag zien dat alle kilometers tegen het maximale fiscale tarief worden vergoed. Lastig vinden de werkgevers dat: sommigen hanteren een maximale afstand, andere werkgevers vergoeden alleen openbaar vervoer, dus deze wijziging grijpt in op veel bestaande bedrijfsregelingen. De VVVF praat eerst met haar leden.

We zijn er nog niet

De VVVF en vakorganisaties hebben in de onderhandelingen eerst de belangrijkste issues verkend. Concrete afspraken hebben we nog niet kunnen maken. Bovendien zijn er ook onderwerpen die nog niet aan bod zijn gekomen. Het overleg gaat eind maart verder en daarna za ik jullie weer een update geven. 

Meepraten en vragen stellen

Op de cao-pagina is nieuws over de cao te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen.

Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, laat het mij weten via onderstaande contactgegevens.

Martijn den Heijer, bestuurder/onderhandelaar
T 030 751 1950 / E m.denheijer@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking over dit nieuwsbericht?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error