Onderhandelingen cao Bereide Verf- en Drukinkt Industrie van start

Op donderdag 3 februari jl. heeft de eerste onderhandelingsronde voor de cao VDI plaatsgevonden. In dit overleg hebben CNV, FNV en werkgevers hun voorstellenbrieven uitgewisseld. Het beeld dat dit opgeleverd heeft is dat vakorganisaties en werkgevers in de bereide Verf- en Drukinktindustrie verder uit elkaar liggen dan normaal het geval is.

Onze inzet

De cao voorstellen van CNV Vakmensen heb je al een aantal weken geleden ontvangen. Om onze voorstellen nog even in herinnering te brengen voeg ik deze als bijlage bij deze nieuwsbrief nog een keer toe. 

Maar wat willen de werkgevers ten aanzien van een nieuwe cao? 

Als we kijken naar de materiële afspraken, dan zijn die sowieso afhankelijk van het totaalpakket, maar mogen die van werkgevers niet leiden tot een stijging van de loonkosten per kilogram product. Afspraken die we dus in een nieuwe cao resultaat maken mogen niet kostenverhogend zijn.  

Werkgevers willen ook een raamwerk afspreken voor een beoordelingssystematiek met een koppeling tussen beoordelen en belonen. Bij gebruik van deze systematiek willen werkgevers de vaste periodieke verhoging afschaffen. 

Bij aantoonbare continuïteitsproblemen van een bedrijf willen werkgevers de mogelijkheid om de betaling van de loonsverhoging en de eindejaarsuitkering uit te kunnen stellen en werknemers kunnen verplichten om verlof op te nemen.  

Werkgevers vinden de huidige pensioenpremie van 29% te hoog. De wens is om de kans op indexatie te maximaliseren tegen de laagst mogelijke premie voor werkgevers en werknemers. De werkgeversorganisatie VVVF vindt één dag per week werken voor pensioen de max voor werknemers. 

De werkgevers willen ook meer flexibiliteit in inzet van werknemers; dat wil zeggen: bij vraaguitval maximaal 4 weken 7 uur per dag werken of bij grote vraag maximaal 4 weken 9 uur per dag werken. 

Leeftijdsafspraken willen werkgevers in de cao koppelen aan de AOW leeftijd (meeschuiven) en formuleren als 'vijf jaar voor de AOW leeftijd'. Overal waar nu een leeftijd staat komt dan 'vijf jaar voor de cao leeftijd' te staan. 

Werkgevers stellen voor om meer te stimuleren dat werknemers opleidingen gaan volgen en zich blijven ontwikkelen. Vakorganisaties zouden dit bij ledenvergaderingen moeten uitdragen en een evenredige financiële bijdrage van 500 euro dienen te leveren.

De vakbondscontributie willen werkgevers alleen nog fiscaal vriendelijk gaan verrekenen ALS er ruimte is in de werkkostenregeling.

Daarnaast hebben werkgevers nog wat kleine (tekstuele) voorstellen.  

Het vervolg

Werkgevers wilden bij voorkeur de onderhandelingen nog even opschorten, in de hoop dat Corona in de zomer hopelijk wat meer onder controle is en er daarmee één probleem in ieder geval minder is. Wij hebben aangegeven dat we het overleg alleen wat willen opschuiven als we in ieder geval wel iets van een loonsverhoging voor de komende maanden kunnen afspreken. Dat willen werkgevers niet. Zij kiezen er dan toch maar voor om het cao overleg voort te zetten, zodat uiteindelijk alles in een totaalpakket gewogen kan worden.  

Binnenkort komen vakroganisaties en werkgevers voor een tweede keer bij elkaar om inhoudelijk door te spreken over de voorstellen die nu op tafel liggen. Je zult begrijpen dat dit geen gemakkelijk gesprek wordt. Of en zo ja we met werkgevers tot een deal komen, is nog zeer de vraag. Eén ding is al wel duidelijk, het gaat een lastig traject worden. Ik hou je op de hoogte! 

Praat met je collega's over de cao onderhandelingen en dat een goed resultaat geen automatisme is. Maak je collega lid, want samen staan we sterker! Hiervoor kan je het aanmeldformulier onderaan deze nieuwsbrief gebruiken. Maar je kan ook naar www.cnvvakmensen.nl/lidworden gaan. 

Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, laat het mij weten via onderstaande contactgegevens.  

Meepraten en vragen stellen

Op de cao-pagina is nieuws over de cao te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen.

Martijn den Heijer, bestuurder/onderhandelaar
T 030 751 1950 / E m.denheijer@cnvvakmensen.nl

Downloads