Kale transitievergoeding bij sluiting Van Son: Doe mee met de online ledenvergadering

Eind april ontving CNV de zogenoemde WMCO-melding van de Koninklijke Drukinktfabrieken Van Son, waarin stond dat men voornemens is om de fabriek te sluiten. De bonden werden uitgenodigd voor overleg met Van Son en de advocaten die het bedrijf heeft ingehuurd, daarover informeerden wij u op al eerder. Naar aanleiding van dit overleg stuurden vakbonden een voorbeeld van een sociaal plan, zoals eerder met een Japans bedrijf overeengekomen in min of meer vergelijkbare omstandigheden, waarvan wij meenden dat het een goed niveau heeft.

KALE TRANSITIEVERGOEDING
Op 27 mei reageerde uw werkgever met de mededeling dat T&K Toka geen verder budget beschikbaar wenst te stellen en van de werknemers van Van Son afscheid neemt onder betaling van de wettelijke transitievergoeding en een maand retentiebonus (of tekenbonus) voor hen die via vertrekken middels een vaststellingsovereenkomst. Van Son wenst dus niet verder de onderhandelen met de vakbonden over een sociaal plan.

UW MENING TELT
De vraag is nu wat u hiervan vindt. Ik zou daar graag met u over spreken en stel voor dat wij elkaar aanstaande donderdag 24 juni online ontmoeten in een teamsmeeting. Om iedereen zoveel mogelijk in de gelegenheid testellen om deel te nemen, start de meeting om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur, of zoveel langer als u zelf nodig acht.

OOK NIET-LEDEN WELKOM
Als u ontevreden bent over het bod dat uw werkgever uw wil doen of heeft gedaan, is het van groot belang dat u deelneemt aan deze bijeenkomst. Ook uw collega’s die geen vakbondslid zijn, zijn van harte uitgenodigd om aan te sluiten. Ik verzoek u daarom om deze uitnodiging op het werk te verspreiden onder uw collega’s.

DEELNEMEN AAN DE ONLINE MEETING
Deelnemen is heel eenvoudig. Als u op onderstaande link klikt opent er een scherm waarbij u drie opties ziet. U kiest voor “doorgaan in de browser, geen download noodzakelijk”. Via het volgende scherm kunt u indien gewenst uw instellingen voor camera en audio (microfoon en speakers) aanpassen en daarna klikken op “NU DEELNEMEN”. U wordt dan in de vergadering geplaatst.

Hierbij vindt u de link van de vergadering

VRAGEN/OPMERKINGEN
Heeft u vragen of opmerkingen over deze info. Bel of mail gerust uw CNV bestuurder Michiel Wallaard via 06-20471892 of m.wallaard@cnvvakmensen.nl